Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!