Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!