Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy