Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!