Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!