Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu

Výzva č. 49

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 49 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 20. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů – oblast školství (text Výzvy č. 49)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!