Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Meandr Ohře

Výzva č. 51

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 51 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 13. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 51)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!