Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce

Výzva č. 51

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 51 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 13. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 51)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy