Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci

Výzva č. 51

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 51 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 13. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 51)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!