Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí

Výzva č. 52

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 52 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu (text Výzvy č. 52)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!