Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!