Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!