Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!