Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!