Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!