Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!