Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!