Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!