Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!