Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci

Výzva č. 55

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 26. března 2014 Výzvu č. 55 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 26. března 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. června 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!