Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy