Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!