Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!