Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!