Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!