Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Výzva č. 58

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 58 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. září 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst (text Výzvy č. 58)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!