Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava

Výzva č. 59

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 59 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (text Výzvy č. 59)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!