Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově

Výzva č. 60

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 60 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 60)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!