Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře

Výzva č. 60

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 60 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 60)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!