Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava

Výzva č. 60

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 60 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 60)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy