Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

Výzva č. 62

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 25. srpna 2014 Výzvu č. 62 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!