Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu

Výzva č. 62

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 25. srpna 2014 Výzvu č. 62 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!