Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!