Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!