Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!