Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy