Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!