Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!