Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!