Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!