Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!