Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!