Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!