Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!