Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

Výzva č. 67

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 67)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!