Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí

Výzva č. 67

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 67)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!

Důležité odkazy