Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Výzva č. 67

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 67)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!