Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově

Výzva č. 67

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 67)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!