Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 67

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy č. 67)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!