Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 7

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 10. června 2009 Výzvu č. 7 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. června 2009
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 12. srpna 2009, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Příručka pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!