Dodržování potřebných metodik a legislativního rámce zaručuje hladkou realizaci projektového záměru a průběžné čerpání prostředků z EU pro daný region. Bohužel vždy tomu tak není, protože realizace Regionálního operačního programu Severozápad s sebou vedle úspěchu přináší také problémy a komplikace při naplňování projektových záměrů. ŘO se tedy zaměřuje na prevenci a věnuje se především předcházení nesrovnalostem, poskytování větší součinnosti, která příjemcům umožní identifikovat hrozící porušení rozpočtové kázně a popř. přijmout adekvátní nápravná opatření a zároveň nabádá příjemce k odpovědnému přístupu v realizaci projektů.

     

!!!!! Upozorňujeme příjemce !!!!!

Důsledně dodržujte všechny právní předpisy jak ČR, tak ES vztahující se k realizaci popř. udržitelnosti projektů, pravidla Regionálního operačního programu Severozápad a podmínky poskytnutí dotace.

 

 

Příjemce je povinen hlásit ŘO veškeré podezření na nesrovnalost, o které se v souvislosti s realizací projektu dozvěděl.

   

Správné čerpání dotací představuje příležitost nejen pro samotného příjemce dotace, ale nepřímo i pro celou společnost. Úspěšná realizace projektů bude znamenat, že veřejné prostředky byly investovány účelně, efektivně a hospodárně.

Externí metodický pokyn č. 74 – PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Externí metodický pokyn č. 70 - POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

   


 
Fatal error: Call to undefined function pvc_stats_update() in /disk_1/www/cz/nuts2severozapad/www/wp-content/plugins/exec-php/includes/runtime.php(42) : eval()'d code on line 38