Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově

Pochybení při realizaci VZ


Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Vážení příjemci dotací,
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad se zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s veřejnými zakázkami pak také k dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Na základě analýzy, kterou provedli zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jsme pro vás připravili seznam doporučení pro zdárné provedení veřejné zakázky, které je přehledně rozpracováno do tří fází:


Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek:

 • pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností ŘO zasílat podezření na závažná porušení Zákona, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, k přezkumu ÚOHS, do doby vydání rozhodnutí;

 • neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně s možností zažádat o částečné prominutí;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně bez možnosti prominutí vedoucí k vrácení celé částky dotace;

 • dokonce až zahájení trestního řízení.


Chyby při přípravě veřejné zakázky
Chyby v průběhu veřejné zakázky
Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízeníNo views yet