Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích

Pochybení při realizaci VZ


Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Vážení příjemci dotací,
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad se zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s veřejnými zakázkami pak také k dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Na základě analýzy, kterou provedli zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jsme pro vás připravili seznam doporučení pro zdárné provedení veřejné zakázky, které je přehledně rozpracováno do tří fází:


Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek:

 • pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností ŘO zasílat podezření na závažná porušení Zákona, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, k přezkumu ÚOHS, do doby vydání rozhodnutí;

 • neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně s možností zažádat o částečné prominutí;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně bez možnosti prominutí vedoucí k vrácení celé částky dotace;

 • dokonce až zahájení trestního řízení.


Chyby při přípravě veřejné zakázky
Chyby v průběhu veřejné zakázky
Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení2,746 návštěv celkem, 5 dnes