Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark

Pochybení při realizaci VZ


Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Vážení příjemci dotací,
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad se zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s veřejnými zakázkami pak také k dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Na základě analýzy, kterou provedli zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jsme pro vás připravili seznam doporučení pro zdárné provedení veřejné zakázky, které je přehledně rozpracováno do tří fází:


Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek:

 • pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností ŘO zasílat podezření na závažná porušení Zákona, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, k přezkumu ÚOHS, do doby vydání rozhodnutí;

 • neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně s možností zažádat o částečné prominutí;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně bez možnosti prominutí vedoucí k vrácení celé částky dotace;

 • dokonce až zahájení trestního řízení.


Chyby při přípravě veřejné zakázky
Chyby v průběhu veřejné zakázky
Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení2,614 návštěv celkem, 2 dnes

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací