Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Pochybení při realizaci VZ


Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Vážení příjemci dotací,
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad se zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s veřejnými zakázkami pak také k dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Na základě analýzy, kterou provedli zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jsme pro vás připravili seznam doporučení pro zdárné provedení veřejné zakázky, které je přehledně rozpracováno do tří fází:


Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek:

 • pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností ŘO zasílat podezření na závažná porušení Zákona, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, k přezkumu ÚOHS, do doby vydání rozhodnutí;

 • neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně s možností zažádat o částečné prominutí;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně bez možnosti prominutí vedoucí k vrácení celé částky dotace;

 • dokonce až zahájení trestního řízení.


Chyby při přípravě veřejné zakázky
Chyby v průběhu veřejné zakázky
Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení