Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Pochybení při realizaci VZ


Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Vážení příjemci dotací,
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad se zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s veřejnými zakázkami pak také k dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Na základě analýzy, kterou provedli zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jsme pro vás připravili seznam doporučení pro zdárné provedení veřejné zakázky, které je přehledně rozpracováno do tří fází:


Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek:

 • pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností ŘO zasílat podezření na závažná porušení Zákona, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče, k přezkumu ÚOHS, do doby vydání rozhodnutí;

 • neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně s možností zažádat o částečné prominutí;

 • kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně bez možnosti prominutí vedoucí k vrácení celé částky dotace;

 • dokonce až zahájení trestního řízení.


Chyby při přípravě veřejné zakázky
Chyby v průběhu veřejné zakázky
Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízeníNo views yet