Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem

Chyby po ukončení


Vážení zadavatelé,

pro zdárné ukončení výběrového/zadávacího řízení pro vás zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovali několik doporučení. Přečtěte si je pozorně a v případě, že si nebudete v některých krocích zadávání veřejné zakázky jisti, neváhejte nás kontaktovat.


Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení


Pochybení: Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění zakázky

Specifikace pochybení: Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem již zadavatel nesmí provádět podstatné úpravy předmětu ani dalších podmínek smlouvy, uzavřením dodatků nelze měnit předmět veřejné zakázky či významně měnit obchodní podmínky původní zadávací dokumentace (např. co se týče ceny či platebních podmínek). Ve smlouvě lze měnit jen to, co by nemělo vliv na výběrové řízení.

Doporučení ŘO: Minimalizujte uzavírání dodatků plánováním potřeb v dostatečném časovém předstihu. Ve vnitřní řídící dokumentaci také nastavte postup pro schvalování případných dodatků ke smlouvám. Pokud je nutné smlouvu přeci jen upravit, musí zadavatel zvážit zadání dodatečných prací v novém zadávacím řízení apod.


Pochybení: Archivace dokumentů

Specifikace pochybení: Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce vyžadovanou Zákonem a Podmínkami zadávání zakázek v listinné či elektronické podobě. To se týká např. také dotazů uchazečů podaných elektronicky.

Doporučení ŘO: Prostudujte si povinnosti vyplývající ze Zákona i podmínek ROP Severozápad a zahrňte je do vnitřní řídící dokumentace vaší organizace. Pozor na odlišnou délku archivační povinnosti ze Zákona a ROP. Zadavatel je dle podmínek ROP povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


No views yet