Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice

Chyby po ukončení


Vážení zadavatelé,

pro zdárné ukončení výběrového/zadávacího řízení pro vás zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovali několik doporučení. Přečtěte si je pozorně a v případě, že si nebudete v některých krocích zadávání veřejné zakázky jisti, neváhejte nás kontaktovat.


Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení


Pochybení: Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění zakázky

Specifikace pochybení: Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem již zadavatel nesmí provádět podstatné úpravy předmětu ani dalších podmínek smlouvy, uzavřením dodatků nelze měnit předmět veřejné zakázky či významně měnit obchodní podmínky původní zadávací dokumentace (např. co se týče ceny či platebních podmínek). Ve smlouvě lze měnit jen to, co by nemělo vliv na výběrové řízení.

Doporučení ŘO: Minimalizujte uzavírání dodatků plánováním potřeb v dostatečném časovém předstihu. Ve vnitřní řídící dokumentaci také nastavte postup pro schvalování případných dodatků ke smlouvám. Pokud je nutné smlouvu přeci jen upravit, musí zadavatel zvážit zadání dodatečných prací v novém zadávacím řízení apod.


Pochybení: Archivace dokumentů

Specifikace pochybení: Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce vyžadovanou Zákonem a Podmínkami zadávání zakázek v listinné či elektronické podobě. To se týká např. také dotazů uchazečů podaných elektronicky.

Doporučení ŘO: Prostudujte si povinnosti vyplývající ze Zákona i podmínek ROP Severozápad a zahrňte je do vnitřní řídící dokumentace vaší organizace. Pozor na odlišnou délku archivační povinnosti ze Zákona a ROP. Zadavatel je dle podmínek ROP povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


No views yet