Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce

Chyby po ukončení


Vážení zadavatelé,

pro zdárné ukončení výběrového/zadávacího řízení pro vás zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovali několik doporučení. Přečtěte si je pozorně a v případě, že si nebudete v některých krocích zadávání veřejné zakázky jisti, neváhejte nás kontaktovat.


Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení


Pochybení: Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění zakázky

Specifikace pochybení: Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem již zadavatel nesmí provádět podstatné úpravy předmětu ani dalších podmínek smlouvy, uzavřením dodatků nelze měnit předmět veřejné zakázky či významně měnit obchodní podmínky původní zadávací dokumentace (např. co se týče ceny či platebních podmínek). Ve smlouvě lze měnit jen to, co by nemělo vliv na výběrové řízení.

Doporučení ŘO: Minimalizujte uzavírání dodatků plánováním potřeb v dostatečném časovém předstihu. Ve vnitřní řídící dokumentaci také nastavte postup pro schvalování případných dodatků ke smlouvám. Pokud je nutné smlouvu přeci jen upravit, musí zadavatel zvážit zadání dodatečných prací v novém zadávacím řízení apod.


Pochybení: Archivace dokumentů

Specifikace pochybení: Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce vyžadovanou Zákonem a Podmínkami zadávání zakázek v listinné či elektronické podobě. To se týká např. také dotazů uchazečů podaných elektronicky.

Doporučení ŘO: Prostudujte si povinnosti vyplývající ze Zákona i podmínek ROP Severozápad a zahrňte je do vnitřní řídící dokumentace vaší organizace. Pozor na odlišnou délku archivační povinnosti ze Zákona a ROP. Zadavatel je dle podmínek ROP povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


2,614 návštěv celkem, 5 dnes