Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice

Chyby po ukončení


Vážení zadavatelé,

pro zdárné ukončení výběrového/zadávacího řízení pro vás zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zpracovali několik doporučení. Přečtěte si je pozorně a v případě, že si nebudete v některých krocích zadávání veřejné zakázky jisti, neváhejte nás kontaktovat.


Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení


Pochybení: Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění zakázky

Specifikace pochybení: Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem již zadavatel nesmí provádět podstatné úpravy předmětu ani dalších podmínek smlouvy, uzavřením dodatků nelze měnit předmět veřejné zakázky či významně měnit obchodní podmínky původní zadávací dokumentace (např. co se týče ceny či platebních podmínek). Ve smlouvě lze měnit jen to, co by nemělo vliv na výběrové řízení.

Doporučení ŘO: Minimalizujte uzavírání dodatků plánováním potřeb v dostatečném časovém předstihu. Ve vnitřní řídící dokumentaci také nastavte postup pro schvalování případných dodatků ke smlouvám. Pokud je nutné smlouvu přeci jen upravit, musí zadavatel zvážit zadání dodatečných prací v novém zadávacím řízení apod.


Pochybení: Archivace dokumentů

Specifikace pochybení: Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce vyžadovanou Zákonem a Podmínkami zadávání zakázek v listinné či elektronické podobě. To se týká např. také dotazů uchazečů podaných elektronicky.

Doporučení ŘO: Prostudujte si povinnosti vyplývající ze Zákona i podmínek ROP Severozápad a zahrňte je do vnitřní řídící dokumentace vaší organizace. Pozor na odlišnou délku archivační povinnosti ze Zákona a ROP. Zadavatel je dle podmínek ROP povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


2,471 návštěv celkem, 5 dnes

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací