Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD JE PŘIPRAVEN SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ

30. července 2014 - Seznam nejčastějších pochybení připravili pracovníci úřadu Regionální rady Severozápad pro žadatele, kteří své projekty plánují předložit v rámci druhé vlny závěrečných výzev. Seznam vychází z dlouhodobých zkušeností pracovníků úřadu s administrací projektů a zachycuje široké spektrum různých pochybení, kterých se žadatelé v rámci přípravy žádostí o dotaci dopouštěli v průběhu celého programového období 2007 – 2013.

DSC_1193

Chyby se týkají například nedostatků v datech zahájení a ukončení projektu, výše celkových způsobilých výdajů, oprávněnosti žadatele, chybně stanoveného finančního plánu, výběrového řízení, finančního zdraví žadatele nebo nedostatků v přílohách k žádosti o dotaci.

S výčtem pochybení byli potenciální žadatelé průběžně seznamováni na seminářích pro žadatele, které úřad pořádal v souvislosti s vyhlašovanými výzvami, a nyní byl z chyb, které se vyskytovaly nejčastěji, sestaven výčet i s podrobným popisem. Tento bude k dispozici žadatelům jako  pomůcka při vyplňování žádosti o dotaci a nastavování zásadních milníků projektu. Seznam zároveň umožňuje žadatelům provést vlastní kontrolu žádosti i jejích příloh ještě před jejich předložením na úřad a vyvarovat se tak komplikací, které by mohly způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí žádosti. V konkrétních případech jsou žadatelům připraveni pomoci pracovníci oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem i v Karlových Varech, kontakt: http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty.

Seznam nejčastějších pochybení

 

 

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací