Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí

PROPLÁCENÍ DOTACÍ V ROP SEVEROZÁPAD SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

 

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. května 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad. Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

„Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Mám velmi dobrý pocit z toho, že úředníci i přes aktuální situaci s ukončováním ROP Severozápad neztrácejí zápal a dělají maximum pro úspěšné splnění závazků vůči našim příjemcům,“ říká Milan Pipal, předseda Regionální rady.

Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. „Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihneme prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín,“ dodává Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

 

Penize_Euro mince

 

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace.

VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“.