Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Členové

jméno: Ing. František Beckert, CIA
instituce: Ministerstvo financí ČR
funkce v instituci: zástupce ředitele Odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení 5203 – Řízení kvality a koordinace auditů prostředků ESF a ROP
jméno: PaedDr. Petr Brázda
instituce: Ústecký kraj
funkce v instituci: 
jméno: Ing. Daniel Černý
instituce: Statutární město Chomutov
funkce v instituci: 
jméno: PaedDr. Jan Eichler
instituce: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
funkce v instituci: předseda Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
Havlicova Jana_web
jméno: Bc. Jana Havlicová
instituce: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
funkce v instituci: ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
silueta
jméno: Ing. Ondřej Hruška
instituce: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
funkce v instituci: vedoucí Odboru řízení programu, zástupce ředitelky ÚRR
jméno: Ing. Karel Jakobec
instituce: město Sokolov
funkce v instituci: místostarosta města Sokolova
janu
jméno: Ing. Josef Janů
instituce: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
funkce v instituci: místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
novak
jméno: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
instituce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
funkce v instituci: prorektor pro rozvoj a informatizaci
 
jméno: Jakub Pánik
instituce: Karlovarský kraj
funkce v instituci: člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
silueta
jméno: Patrik Pizinger
instituce: Euregio Egrensis
funkce v instituci: starosta členského města Euregia Egrensis – města Chodova
silueta
jméno: Ing. Martin Pohůnek
instituce: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
funkce v instituci: vedoucí Odboru implementace programu
jméno: Ing. Vladislav Raška
instituce: Severočeské sdružení obcí
funkce v instituci: výkonný ředitel SESO
jméno: Ing. Pavel Sekáč
instituce: Ministerstvo zemědělství ČR
funkce v instituci: vrchní ředitel Sekce strukturální
jméno: Ing. Martin Strakoš
instituce: Ústecký kraj
funkce v instituci: 
silueta
jméno: Ing. Ivana Ševčíková
instituce: Ministerstvo financí ČR
funkce v instituci: Platební  certifikační orgán - oddělení Akreditace a certifikace regionálních programů
silueta
jméno: Hana Šnajdrová
instituce: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
funkce v instituci: předsedkyně ANNA KK, o. s.
silueta
jméno: Alexandr Terek
instituce: Svaz měst a obcí ČR
funkce v instituci: starosta členské obce SMO – města Horního Slavkova
vecerka
jméno: JUDr. Radan Večerka
instituce: Spolek pro obnovu venkova
funkce v instituci: 2. místopředseda Spolku pro obnovu venkova
veverková
jméno: Ing. Helena Veverková
instituce: Hospodářská komora ČR
funkce v instituci: členka představenstva KHK Ústeckého kraje
voves_mmr
jméno: Ing. Jiří Voves
instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj
funkce v instituci: vrchni ministerstký rada, oddělení právních předpisů v cestovním ruchu, Odbor cestovního ruchu
silueta
jméno: Ivan Vrzal
instituce: Svaz průmyslu a dopravy ČR
funkce v instituci: člen Grémia členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR
silueta
jméno: Ing. Kamila Winterová
instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj
funkce v instituci: oddělení koordinace programů – Odbor řízení a koordinace fondů EU
živný
jméno: Ing. Václav Živný
instituce: Karlovarský kraj
funkce v instituci: 
 silueta
jméno: …
instituce: Ministerstvo dopravy ČR
funkce v instituci: …
 
jméno:
instituce: Asociace hotelů a restaurací ČR
funkce v instituci:
Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací