Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře

Zprávy

27. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 9. prosince 2015 na zasedání v Chodově. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Petr Navrátil, jako hosté se zúčastnili předseda Regionální rady Milan Pipal, Radoslav Lipták za Evropskou komisi, Kamila Winterová za MMR a za město Chodov mimo člena Monitorovacího výboru Patrika Pizingera i Zdeněk Gaudek.

Členové byli seznámeni mj. s pokrokem v realizaci programu – 1390 podaných žádostí, zasmluvněno cca 105 % alokace – v realizaci anebo již dokončeno je celkem 542 projektů ve výši cca 19,3 mld. Kč (tj. cca 743,5 mil. EUR), proplaceno cca 15,3 mld. Kč (tj. cca 597,7 mil. EUR), což je cca 84 % alokace, certifikováno více než 11 mld. Kč (tj. cca 438,4 mil. EUR), což je cca 61 % alokace.

Členové byli seznámeni s evaluačním plánem na léta 2016-2017 a odsouhlasili jarní zasedání Monitorovací výbor ROP Severozápad proběhne formou per rollam.

V rámci jednání prezentoval starosta města Chodov město s jeho historií, současností i projekty spolufinancovanými z ROP Severozápad.

 

26. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 9. června 2015 na zasedání v Roudnici nad Labem. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Petr Navrátil, jako hosté se zúčastnili předseda Regionální rady Milan Pipal, Radoslav Lipták za Evropskou komisi, Kamila Winterová za MMR a vedení Roudnice nad Labem – Vladimír Urban, starosta a František Padělek, místostarosta.

Členové byli seznámeni mj. s pokrokem v realizaci programu – 1390 podaných žádostí, zasmluvněno 88 % alokace – 427 projektů ve výši cca 674 mil. €, proplaceno 561 mil. €, což je cca 72 % alokace ERDF, certifikováno 438 mil. €, což je cca 56 % alokace ERDF.

Členové dále schválili Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2014 a revizi ROP Severozápad: úprava finančního plánu (snížení alokace roku 2012 u prioritních os 3, 4 a 5), úprava hodnot některých prioritních témat (v důsledku úpravy finančního plánu), změna v indikátorové soustavě a dílčí technické, formální a stylistické úpravy dokumentu.

V rámci jednání byly prezentovány projekty města Roudnice nad spolufinancované z ROP Severozápad.

IMG_8010

 

25. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 9. prosince 2014 sešel na zasedání v Chebu. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Petr Navrátil, jako hosté se zúčastnili mj. předseda Regionální rady Milan Pipal, Kamila Winterová za MMR, Monika Riapošová za MF ČR či zástupci města Chebu Simona Liptáková, Tomáš Ivanič a Michal Pospíšil.

Členové byli seznámeni s pokrokem v realizaci programu – celkem 1322 podaných žádostí, zasmluvněno 87 % alokace – 420 projektů ve výši cca 668 mil. €, proplaceno 523 mil. €, což je cca 67 % alokace ERDF, certifikováno 399 mil. €, což je cca 51 % alokace ERDF či se strategií pro dočerpání finančních prostředků ROP Severozápad.

Členové byli dále informováni o přípravě programového období 2014-2020, přijali nový etický kodex, doporučili Výboru Regionální rady zrušit stálé pracovní skupiny, byli informováni o plánu čerpání technické asistence, komunikačním plánu či plánu evaluací na rok 2015.

V rámci jednání bylo prezentováno město Cheb s jeho historií, současností i projekty spolufinancovanými z ROP Severozápad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

24. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 20. května 2014 sešel na zasedání v Děčíně. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal, jako hosté se zúčastnili mj. předseda Regionální rady Petr Navrátil, Radek Bližňák za MMR či Jiří Červinka, bývalý pověřený ředitel Úřadu Regionální rady, nyní působící na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

Členové byli seznámeni s aktuální situaci programu – EK schválila revizi ROP Severozápad, jejíž součástí byla mj. realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 2.2 ve výši cca 465 mil. Kč, po obnovení ROP Severozápad byly vyhlášeny výzvy pro všechny prioritní osy, 10 výzev bylo ukončeno v roce 2013, tři zasahují do roku 2014, došlo k pokroku zejména ve výši proplacených i certifikovaných prostředků. Proběhl audit systému, který konstatoval, že systém ROP Severozápad lze zařadit do skupiny 2, tedy systém funguje, je potřeba pouze drobných zlepšení.

Členové dále diskutovali ohledně stálých pracovních skupin, implementační struktury 2014+ či snižování decommitmentu.

V rámci jednání byl prezentován projekt knihovny – stav objektu před rekonstrukcí, důvody, které vedly město k rekonstrukci, celkové náklady projektu a výše dotace z ROP Severozápad, co bylo rekonstrukcí dosaženo, a to jak z pohledu vybavení knihovny a služeb, které poskytuje, tak z pohledu pracovních míst a hospodářského výsledku, a výhled do budoucna, srovnání s jinými knihovnami, ze kterých vyplynulo, že se jedná o jedno z nejmodernějších a nejlepších center svého druhu v rámci celé ČR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

23. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 28. listopadu 2013 sešel na zasedání v Karlových Varech – Březové. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal, jako hosté se zúčastnili mj. Elena Grech, Tomáš Kuchtík a Miloslav Čermák.

Členové byli seznámeni s aktuální situaci programu – byly proplaceny tři miliardy korun, byly vyhlášeny výzvy prakticky na všechny zbývající finanční prostředky. Regionální rada má reálnou naději, že se program rozběhne úspěšně a podaří se využít většinu prostředků, které jsou k dispozici. Monitorovací výbor se dále seznámil se stavem revize programu zahrnující mj. přesuny alokací mezi prioritními osami, se stavem čerpání prostředků na technickou asistenci nebo s plánem evaluací pro příští rok.

Diskuse se dotkla i budoucnosti rozdělování evropských prostředků v České republice a příštího systému implementace.

Tomáš Kuchtík v souvislosti s obnovou činnosti programu vyzdvihl dosavadní spolupráci mezi národními orgány, Evropskou komisí a zástupci ROP Severozápad.

V rámci jednání byl představen projekt rekonstrukce a modernizace hotelu Alice v Březové u Karlových Varů. Tomáš Kuchtík v této souvislosti konstatoval, že je vidět, že podpora projektů z oblasti cestovního ruchu měla smysl a přináší regionům potřebné efekty v podobě ekonomického oživení a vytváření nových pracovních míst.

 

21. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Monitorovací výbor se sešel na řádném 21. zasedání dne 23. srpna v Ústí nad Labem. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal, jako hosté se zúčastnili mj. europoslanec Pavel Poc a předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Petr Navrátil přítomné informoval, že kraje dobrovolně přistoupily k úhradě korekce. Plošná oprava bude uhrazena z tzv. bufferu, z krajských rozpočtů (308 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje a 598 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje) a z rozpočtu MMR (cca 140 mil. Kč státního příspěvku). Písemně protazím žádné dohody uzavřeny nejsou, prozatím se tedy jedná pouze o tzv. projev politické vůle, technicky (smluvně) bude dořešeno 4., resp. 12. 9. na zasedání zastupitelstev krajů. Dále uvedl, že ROP Severozápad je připraven vyhlašovat výzvy, nyní očekává rozhodnutí MMR o spuštění plateb příjemcům.

Členové dále opětovně jednali o revizi ROP Severozápad – realokaci schválenou usnesením vlády, kterou opět odmítli. Naopak podpořili záměr Řídícího orgánu ROP Severozápad realokovat finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory ROP Severozápad a uložili ředitelce ÚRR zahájit činnosti vedoucí k realokaci finančních prostředků z prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“.

 

20. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Mimořádně se dne 8. července 2013 (poprvé v novém sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem) sešel Monitorovací výbor ROP Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad Milan Pipal, EK zastupovali Christos Gogos a Tomáš Kuchtík.

Členové byli seznámeni s aktuální situací na ROP Severozápad, zejména s informací, že Regionální rada přijala korekci EK a nevyužije možnosti přezkoumání příslušné dokumentace. Tomáš Kuchtík v této souvislosti uvedl, že pro EK je důležité, aby byla částka korekce odečtena z nejbližších žádostí o platbu, nikoli, kdo ji fyzicky zaplatí. Pokud nebude existovat dohoda, EK nebude proplácet žádné žádosti o platbu, ROP Severozápad tedy může být ze strany EK de jure otevřený, de facto však bude nadále stát. Dalším tématem jednání byla revize ROP Severozápad a realokace schválená usnesením vlády, návrh nebyl schválen.

Jako hosté se zúčastnili mj. předseda Regionální rady Petr Navrátil, či Jana Mlynářová a Jiří Pešina za Ministerstvo financí.

 

18. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 25. dubna 2013 se v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad sešel Monitorovací výbor ROP Severozápad na svém 18. zasedání. Hlavním tématem jednání byla informace o aktuální situaci na ROP Severozápad. Účastníci byli seznámeni s průběhem a výsledky jednání o korekci a možnostmi její úhrady, resp. možnostmi dalšího vývoje v závislosti na způsob úhrady korekce, s výsledkem šetření OLAF či s aktuální situací kolem příjemce Krajská zdravotní, a. s.

Ve druhé části byla diskutována možnost realokace finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi podpory ROP Severozápad.

Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad Milan Pipal, EK zastupoval Tomáš Kuchtík. Jako hosté se jednání zúčastnili Jana Mlynářová a Jiří Pešina za Ministerstvo financí či Michaela Zdobinská za Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

10. prosince 2012 se v Litoměřicích sešel Monitorovací výbor ROP Severozápad na svém 17. zasedání. Členové byli seznámeni s fungováním Regionální rady v období po krajských volbách, které novela zákona o podpoře regionálního rozvoje značně ochromila a s hlavními činnostmi souvisejícími s pozastaveným proplácením a certifikací, které Regionální rada v době od minulého zasedání vykonala.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil v této souvislosti zmínil, že kraje jsou připraveny čelit korekci, zastupitelstva krajů se korekcí budou zabývat na svých lednových zasedáních.

Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad Milan Pipal, EK zastupoval Christos Gogos, který závěrem vytyčil hlavní úkoly, jejichž splnění může vést k obnovení programu a zároveň nastínil cestu, kterou by se Regionální rada měla vydat.

Monitorovacímu výboru bylo mj. představeno i nové vedení Regionální rady, a to jak na úrovni politické (předseda, místopředseda, členové VRR), tak na úrovni Úřadu Regionální rady (pověřená ředitelka).

 

16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 10. září 2012 se v Karlových Varech sešel Monitorovací výbor ROP Severozápad. Hlavním tématem, nad kterým členové Monitorovacího výboru diskutovali, byla změna systému hodnocení projektů v rámci ROP Severozápad. Nejdůležitější změnou v systému hodnocení je zrušení třetí fáze hodnocení. Nový systém je výsledkem konzultací s národními orgány a měl by být poslední verzí, která by měla být dostatečná a uspokojivá pro všechny instituce. Takto byl schválen VRR, což je předposlední krok v celém procesu změn. Posledním krokem před předložením změn v systému hodnocení do EK je schválení MV ROP Severozápad. V systému hodnocení došlo k velmi zásadním změnám, byly zapracovány veškeré požadavky národních orgánů a kopírují nálezy auditu Deloitte a EK.

Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad Jakub Pánik, EK zastupoval Tomáš Kuchtík. Jednání se dále zúčastnili za Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Cysař, JUDr. Letáčková a Ing. Zdobinská, za Ministerstvo financí PhDr. Mlynářová a Ing. Pešina.

Členové byli dále seznámeni s aktuální situací na ROP Severozápad, se stanoviskem Řídícího orgánu ROP Severozápad k námětům člena Monitorovacího výboru ROP Severozápad Radana Večerky předloženým na 15. zasedání Monitorovacího výboru a byli informováni o schválení Výroční zprávy ROP Severozápad za rok 2011 Evropskou komisí.

 

15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 18. června 2012 se v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem sešel na mimořádném (patnáctém) zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad, jehož hlavními tématy byla stanoviska Řídícího orgánu ROP Severozápad k problematice Krajské zdravotní, a. s., k problematice probíhajícího soudního řízení s bývalým ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petrem Kušnierzem, k obviněním vzneseným Leo Steinerem a návrh konkrétních opatření vedoucích k obnově certifikace ROP Severozápad.

Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner, Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V závěru zasedání byli členové seznámeni s projekty města Ústí nad Labem realizovanými v rámci obou IPRM, tedy zónového i tematického.

 

14. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 22. května 2012 se v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem sešel na svém čtrnáctém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru zastupoval Tomáš Kuchtík.

Na tomto jednání měli být členové seznámeni s aktuální situací na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, přípravou programového období 2014-2020, vyhodnocením Plánu čerpání technické asistence ROP Severozápad za rok 2011, aktualizace Plánu technické asistence ROP Severozápad pro období 2007-2013, vyhodnocením Komunikačního plánu ROP Severozápad za rok 2011, vyhodnocením Evaluačního plánu ROP Severozápad za rok 2011 či s projekty města Ústí nad Labem realizovanými v rámci IPRM, schvalovat měli Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2011, Zprávu o průběhu realizace ROP Severozápad a změnu Statutu a Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP Severozápad.

Členové schválili výroční zprávu i zprávu o průběhu realizace a vzali na vědomí informaci o vyhodnocení plánu čerpání technické asistence, ale největší část zasedání zabrala prezentace Leo Steinera a následná diskuse k ní. Leo Steiner vyjádřil přesvědčení, že dochází k rozkrádání prostředků a tunelování ROP Severozápad a základnímu porušení principů programu od začátku.

Vzhledem k délce diskuse a množství připomínek bylo domluveno, že ŘO zaujme k jednotlivým obviněním p. Steinera stanovisko a to bude předloženo na příštím zasedání Monitorovacího výboru k další diskusi.

 

12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 28. listopadu 2011 se na letišti v Karlových Varech sešel na dvanáctém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru tentokrát zastupovali Jack Engwegen a Tomáš Kuchtík.

Hlavním tématem bylo vypořádání připomínek Evropské komise.

 • Komise akceptuje opatření, která české orgány učinily ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly a výběru operací pro spolufinancování.
 • České orgány dosud nepotvrdily provedení korekcí u nesrovnalostí identifikovaných ve zjištění auditní zprávy Deloitte („nezpůsobilé výdaje týkající se pěti projektů s nedostatečnými studiemi proveditelnosti a analýzami nákladů a přínosů by měly být upraveny a nepředloženy v žádné budoucí žádosti o platbu“). Přetrvávají podezření na nesrovnalosti u projektů příjemce Krajská zdravotní, a. s., které řídící orgán dosud nevypořádal.
 • České orgány zatím neposkytly výsledky auditu 35 vybraných projektů.
 • Komise souhlasí s kroky, které české orgány provedly ve věci probíhajícího policejního vyšetřování.

Z toho vyplývá, že požadavky č. 1 a 4 považuje EK za vypořádané a v termínu do 16. ledna 2011 musí ČR informovat o splnění požadavků č. 2 a 3.

Řešení požadavku č. 2 je v současné době v převážné kompetenci Řídícího orgánu ROP Severozápad. Komise je i nadále přesvědčena o nezpůsobilosti výdajů pěti projektů Krajské zdravotní, a. s., což opírá o podezření o nedostatečné kvalitě studií proveditelnosti. Dále jsou na daných projektech řešeny nesrovnalosti týkající se realizovaných veřejných zakázek a hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při pořizování zdravotnických přístrojů. K vyřešení daného problému EK požaduje doložení dostatečné kvality studie proveditelnosti a oprávnění výběru těchto projektů, vyměření odvodu za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a vyměření odvodu za nedodržení principu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Řídící orgán musí vyměřit odvod ve výši 100 % dotace. Příjemce si může požádat o prominutí části odvodu. Řídící orgán při rozhodování o prominutí musí postupovat v souladu s tabulkami COCOF, které jsou součástí schválené dokumentace.

Řešení požadavku č. 3 je v převážné kompetenci Auditního orgánu.

Členové byli dále informováni o průběhu realizace ROP Severozápad, o schválení Výroční zprávy ROP Severozáopad za rok 2010 Evropskou komisí či o aktualizaci evaluačního plánu. Dále byli seznámeni s opatřeními proti přezávazkování programu a o stavu revize programového dokumentu.

 

11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 18. srpna 2011 se v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem sešel na jedenáctém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Dle ujednání z předchozího zasedání Monitorovacího výboru se jednalo o „mimořádné“ zasedání, tedy druhé z celkového počtu tří v tomto roce. Jednání se tentokrát nezúčastnili zástupci Evropské komise, nicméně si vyžádali podkladové materiály v anglickém jazyce, aby k nim mohli vznést eventuální připomínky a též zápis a usnesení přeložené do angličtiny, aby byli seznámeni s výsledky jednání.

Hlavním tématem tohoto mimořádného zasedání byl dopis z Evropské komise, kterým EK vyjádřila pochybnosti o kvalitě řídicího a kontrolního systému ROP Severozápad a zároveň ukložila České republice učinit konkrétní kroky k nápravě.  Evropská komise požaduje od českých orgánů do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu vypořádání čtyř nápravných opatření: 1) zlepšit postupy v oblasti řízení kontroly (zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami) a v oblasti výběru projektů ke kofinancování, 2) dosud necertifikované výdaje auditované společností Deloitte Advisory, s. r. o. ovlivněné zjištěnými chybami nezahrnovat do žádného budoucího výkazu certifikovaných výdajů, 3) provést opětnou kontrolu smluv na všech projektech, které byly certifikovány a Evropské komisi předložit zprávu se zjištěnými nesrovnalostmi, vč. udělených korekcí (kvalita této práce musí být znovu ověřena auditním orgánem a 4) informovat o výsledcích policejního vyšetřování vedeného proti Ing. Bc. Petru Kušnierzovi a o nápravných opatřeních provedených v této souvislosti. V případě nedostatečné nebo neuspokojující odpovědi přistoupí Evropská komise k pozastavení plateb ROP Severozápad v souladu s článkem 91 a 92 Obecného nařízení.

V úvodní části jednání seznámil člen Monitorovacího výboru Radan večerka přítomné s dopisem, který zaslala senátorka Dernerová řediteli DG REGIO. Dopis obsahuje jednak pochybnosti týkající se dlouhodobě nedořešeného zneužívání evropských peněz souvisejícího s nákupem předražené zdravotnické techniky a mj. otázky týkající se záležitostí souvisejících s údajným selháním kontrolního mechanismu:

 1. Bude EK požadovat audit všech projektů ROP Severozápad?
 2. Jak bude EK řešit systémové selhání ROP Severozápad?
 3. Jak bude EK přistupovat k systémovým selháním obdobného charakteru u ostatních operačních programů, zejména Integrovaného operačního programu?
 4. Jak EK nahlíží na dosavadní přístup autorit Auditního orgánu, PCO a NOK, které by měly postupovat nezávisle a odděleně, ale v praxi tomu tak pravděpodobně není?
 5. Bude se EK zabývat selháním kontrolních systémů operačních programů z pohledu nedostatečně nastavených pravidel pro dodržení kritérií účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti?
 6. Jak EK nahlíží na praxi uplatňovanou v ČR, kde jsou neúčelně vynakládány finanční prostředky z Evropské unie, nejsou dostatečně nastaveny kontrolní mechanismy, které by zachytily nesrovnalost před proplacením žádosti o platbu, následně jsou vynakládány finanční prostředky na ex-post kontroly a audity, indikovaná zjištění jsou uložena k odvodu a ty jsou z 90% promíjeny?

Členové byli dále seznámeni  průběhem realizace ROP Severozápad, plněním indikátorů programu, počtu indikovaných nesrovnalostí či o krocích učiněných v souvislosti s revizí ROP Severozápad.

 

10. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 1. června 2011 se v Lokti na hradě sešel na svém desátém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru tentokrát zastupovali Christos Gogos a Tomáš Kuchtík.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projeky města Lokte, které byly podpořeny z ROP Severozápad.

Členové byli informováni o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, s průběhem realizace ROP Severozápad a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu. Dále byli informováni o synergiích ROP Severozápad s ostatními operačními programy či o záměru provést revizi ROP Severozápad a související dokumentace včetně možné realokace z rizikových operačních programů. Na tomto zasedání Monitorovací výbor rovněž schválil Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2010 a vzal na vědomí informaci o schválení Výroční zprávy ROP Severozápad za rok 2009 Evropskou komisí. Ještě před obědem byli členové informováni o plnění Plánu čerpání technické asistence 2010, Komunikačního plánu ROP Severozápad 2010 a Evaluačního plánu ROP Severozápad 2010, resp. 2007 – 2013. Členové se též domluvili na vyšším počtu zasedání Monitorovacího výboru v roce, než jsou povinná dvě.

 

9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 1. prosince 2010 se v Žatci v Chrámu Chmele a Piva sešel na svém devátém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru zastupoval zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Tomáš Kuchtík.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projektem města Žatce “Chrám Chmele a Piva”, který byl podpořen z ROP Severozápad, s průběhem realizace ROP Severozápad a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu. Členové byli dále informováni o synergiích ROP Severozápad s ostatními operačními programy, o záměru provést revizi ROP Severozápad a související dokumentace, o procesu přípravy programového období 2014 – 2020 či o nejdiskutovanějším problému současnosti – spolufinancování ze státního rozpočtu od roku 2011. Ještě před obědem výbor schvaloval Komunikační plán ROP Severozápad 2011 a Evaluační plán ROP Severozápad 2011.

Po přestávce vystoupili zástupce Svazu měst a obcí Ondřej Mátl a zástupci statutárních měst, která jsou nositeli IPRM, pp. Valdemar Grešík (Děčín), František Podrápský (Ústí nad Labem), Gabriela Šulmanová (Chomutov) a Tomáš Hybner (Karlovy Vary), aby prezentovali analýzu potřeb měst po roce 2013, resp. pokrok v realizaci integrovaných plánů rozvoje měst.

MV 1

 

8. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 25. května 2010 se v Jáchymově ve zrekonstruovaném hotelu Akademik Běhounek sešel na svém osmém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner, svůj první Monitorovací výbor absolvoval i ředitel ÚRR Petr Kušnierz coby místopředseda MV ROP SZ. Evropskou komisi na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projekty města Jáchymova, resp. akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov, s průběhem realizace ROP Severozápad, aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3. Členové schvalovali Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2009, která byla zástupcem Evropské komise hodnocena jako velmi kvalitní, velmi dobře zpracovaná. Dále byli členové MV ROP SZ seznámeni s aktivitami technické asistence, komunikačními a evaluačními aktivitami v roce 2009. V závěrečné části byli seznámeni se synergiemi s ostatními operačními programy a aktivitami Evropské komise.

V rámci jednání Monitorovacího výboru ROP Severozápad vystoupila i Šárka Fojtíková, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, která seznámila přítomné s dokumentem „Návrhy možných revizí OP“, jehož součástí jsou mj. doporučení pro ROP Severozápad. Ze 30 doporučení se ROP Severozápad týkají dvě. Cílem tohoto dokumentu je za prvé zmírnit dopady ekonomické krize a za druhé zvýšit efektivnost a účelnost využití zdrojů SF. Výstupem dokumentu jsou tedy systémová opatření, která bude realizovat přímo MMR, a to ve spolupráci s jednotlivými ŘO, a dále systémová doporučení k jednotlivým operačním programům, která budou realizovat přímo ŘO, přistoupí-li na tato doporučení. Opatření, která se týkají konkrétně ROP Severozápad, jsou dvě, a sice Opatření 27: Zacílit podporu cestovního ruchu na problémové regiony a Opatření 28: Zúžit a více zacílit realizované intervence na rozvoj měst a obcí a infrastrukturu lidských zdrojů v ROP.

MV 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V Karlových Varech v nově postavené KV Aréně se dne 25. listopadu 2009 sešel na svém sedmém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. V rámci jednání byli členové seznámeni s jednotlivými projekty IPRM Karlovy Vary, se stavem implementace ROP Severozápad, a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3, dále s plánovanými aktivitami technické asistence, komunikačními a evaluačními aktivitami na rok 2010. V závěrečné části byli seznámeni se synergiemi s ostatními operačními programy a aktivitami Evropské komise.

MV5

 

6. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V Chomutově se 29. května 2009 sešel na svém šestém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jeho jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci měst a obcí regionu Severozápad, ministerstev, zástupci řídících orgánů operačních programů i neziskových organizací. Evropskou komisi pak na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. V rámci jednání výboru se členové seznámili především s aktivitami realizovanými v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Jedním ze stěžejních bodů programu bylo i schválení Výroční zprávy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok 2008, která byla ze strany zástupce Evropské komise hodnocena jako velmi kvalitní. V dalších bodech programu byly představeny aktuální výsledky vyhlášených výzev, a to včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3. Byla zde prezentována činnost Úřadu Regionální rady v uplynulém období nebo dosud realizované evaluační, komunikační a publicitní aktivity. V neposlední řadě zazněla také informace o synergiích s ostatními operačními programy. V rámci zasedání proběhlo také podrobné představení Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova, který bude z Regionálního operačního programu Severozápad podpořen částkou přesahující 1 miliardu korun.

MV6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

21. listopadu 2008 se v Ústí nad Labem uskutečnilo 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Na programu jednání, které řídil předseda Monitorovacího výboru Josef Pavel, byla například podrobná zpráva o stavu implementace ROP Severozápad, prezentace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Ústí nad Labem nebo schválení Komunikačního plánu ROP Severozápad 2009 a Evaluačního plánu ROP Severozápad 2009. Zasedání Monitorovacího výboru se zúčastnil jako host I Tomáš Kuchtík, zástupce ředitele české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

MV10

 

4. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 27. 5. 2008 se uskutečnilo 4. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen MV ROP SZ) na děčínském zámku. Zasedání řídil předseda MV ROP SZ JUDr. Josef Pavel, který na zasedání přivítal i dva zástupce z Evropské Komise – pana Jacka Engwegena a pana Tomáše Kuchtíka. Monitorovací výbor projednával mimo jiné i Výroční zprávu programu za rok 2007, Zprávu o implementaci programu, byl informován i o výsledcích evaluační studie zaměřené na monitorovací systémy a aktuálním vývoji Integrovaných plánů rozvoje měst. K výše uvedeným bodům proběhla živá diskuze, v rámci které měli členové MV ROP SZ možnost vyslechnout si i názory zástupců Evropské Komise.

Standardní průběh jednání MV ROP SZ byl doplněn prohlídkou děčínského zámku a prezentací statutárního města Děčína.

MV13

 

2. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 14.12.2007 proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen MV ROP SZ). Jednání proběhlo v Karlových Varech v lázeňském hotelu Thermal a bylo na něm přítomno 24 členů nebo řádných zástupců členů MV ROP SZ z celkového počtu 26 a hosté. Zástupce Evropské komise se tohoto jednání nezúčastnil, byly mu však zaslány podkladové materiály k jednání MV ROP SZ v anglickém překladu. V úvodní části přivítal přítomné předseda MV ROP SZ JUDr. Josef Pavel a poté již následoval vlastní program jednání. MV ROP SZ byl informován o schválení ROP SZ Evropskou komisí a slavnostním podpisu Rozhodnutí dne 11.12.2007 v Praze. MV ROP SZ dále schválil jednací řád a byl informován o změně statutu a etického kodexu.

Důležitým bodem jednání bylo schválení výběrových kritérií pro projekty ROP SZ, s výjimkou oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu, pro kterou budou výběrová kriteria předložena ke schválení na plánovaném třetím zasedání MV ROP SZ.

V další části informačního charakteru byli členové MV ROP SZ informování o celé řadě aktivit mající vztah k úspěšné implementaci programu: byla předložena a projednána zpráva o postupu implementace, informace o realizovaných a plánovaných evaluačních aktivitách, plánovaných komunikačních aktivitách a plánu Technické asistence ROP SZ.

Jednání proběhlo v příjemné pracovní atmosféře, v rámci diskuze byla k jednotlivým bodům jednání zodpovězena řada doplňujících dotazů.

MV16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 30. srpna 2007 se uskutečnilo první ustavující zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad v nově zrekonstruovaném výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Monitorovací výbor projednával a přijal základní dokumentaci MV ROP SZ, a sice Statut, Jednací řád a Etický kodex. Monitorovací výbor na zasedání schválil proces hodnocení projektů včetně hodnotících kritérií. Dále byl informován o úloze Monitorovacího výboru, o stavu implementace ROP Severozápad, o publicitě ROP Severozápad a o evaluačním plánu ROP Severozápad na období 2007 – 2013 i na rok 2007.

Ustavujícího zasedání se zúčastnilo celkem 25 řádných členů či jimi písemně pověřených nebo nominovaných zástupců.

MV19