Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon

Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. oprávnění správce údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad („správce údajů“) je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, které od nich získá v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu či návrhem na uzavření smluvního vztahu pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, plnění závazků vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu a ochrany základních zájmů subjektu údajů nebo práv a oprávněných zájmů správce údajů.

V této souvislosti je správce údajů oprávněn poskytovat osobní údaje subjektů údajů dalším osobám, které zpracovávají osobní údaje subjektů údajů, tj. oprávněným kontrolním a auditním orgánům.

Správce údajů je dále oprávněn poskytovat osobní údaje subjektů údajů Ministerstvu pro místní rozvoj, řídícímu orgánu Operačního programu technická pomoc 2014 – 2020.

Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, i pokud s nimi nebyl uzavřen smluvní vztah, ode dne doručení návrhu na uzavření smluvního vztahu subjektem údajů správci údajů po dobu trvání oprávněných zájmů správce údajů, nebo příslušných právních předpisů, resp. po dobu archivace.

Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, pokud s nimi byl uzavřen smluvní vztah, ode dne doručení návrhu na uzavření smluvního vztahu subjektem údajů správci údajů po celou dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po přiměřenou dobu, jak vyplývá z oprávněných zájmů správce údajů, nebo příslušných právních předpisů, resp. po dobu archivace.

 1. práva a povinnosti subjektů údajů

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytování osobních údajů pro plnění povinností správce údajů vyplývajících ze závazkových vztahů je povinné.

Subjekt údajů je povinen předávat správci údajů osobní údaje pravdivé a přesné.

Subjekt údajů má právo:

 • na informace týkající se přijatých opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů,
 • na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem údajů, požádat o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat o opravu či doplnění nepřesných osobních údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem údajů, pokud již pominul účel zpracování nebo pokud jsou správcem údajů zpracovávány protiprávně,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a to i po předchozí výzvě správci údajů ke sjednání nápravy.

 1. pověřenec pro ochranu osobních údajů

S účinností od 25. 5. 2018 je výkonem funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pověřena

Edit Cermanová, samostatná referentka Kanceláře ředitelky, edit.cermanova(at)nuts2severozapad.cz, 736 650 711.

 1. analýza rizik zpracování osobních údajů

Informace o kategoriích subjektů údajů, kategoriích osobních údajů, účelu zpracování osobních údajů, o tom, kdo má přístup k osobním údajům, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů a době uchovávání osobních údajů naleznete zde:

Analýza rizik zpracování osobních údajů