Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

SPS pro prioritní osu 2

SPS – 2 Integrovaná podpora místního rozvoje:

- zřízena na základě návrhu člena Monitorovacího výboru ROP Severozápad Radana Večerky

- SPS – 2 byla konzultačním a poradním orgánem ROP Severozápad sloužící mj. pro cílenou a koordinovanou propagaci rozhodnutí orgánů a výsledků ROP Severozápad, výstupy ze SPS – 2 dále byla konkrétní doporučení, návrhy dalšího postupu, identifikace rizik, která se mohla objevit při implementaci a opatření k jejich eliminaci

- SPS – 2 byla zrušena usnesením VRR č.  8/93/2014 ze dne 22. 12. 2014

 

zasedání SPS – 2:

1. zasedání (5. 12. 2012, Chomutov)

2. zasedání (28. 3. 2013, Ústí nad Labem)

3. zasedání (4. 10. 2013, Chomutov)

4. zasedání (16. 4. 2014, Chomutov)