Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejňované podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE (§ 10d, odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč se nezveřejňují.

Smlouvy lze sejmout (§ 10d, odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění):

3 roky od zveřejnění.

číslo smlouvy

příjemce dotace

smlouva ze dne

dodatky/

další informace

CZ.1.09/1.1.00/85.01390 Statutární město Ústí nad Labem 22. 9. 2015 7. 1. 2016

dohoda o ukončení:

21. 11. 2016

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 – 2021 (§ 11a, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

ROZPOČET REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD NA ROK 2019 (§ 11a, odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ROZPOČTU NA ROK 2019 (§16, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2021 – 2022 (§ 11a, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 mohou občané Ústeckého a Karlovarského kraje uplatnit ústně do protokolu v sídle Regionální rady, datovou schránkou nebo písemně na adresu Regionální rady, a to v termínu do 16. 12. 2019.

 

NÁVRH ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD NA ROK 2020 (§ 11a, odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané Ústeckého a Karlovarského kraje uplatnit ústně do protokolu v sídle Regionální rady, datovou schránkou nebo písemně na adresu Regionální rady, a to v termínu do 16. 12. 2019.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 VČ. ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (§ 17a, odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

.INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ dle § 2, odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

.

INFORMACE SPRÁVCE DANĚ podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

.