Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře

2010

 

VÝSLEDKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2010

 

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejných zakázek zadavateli. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

PUBLIC RELATIONS PRO ROP SZ II

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy za účelem realizace public relations pro ROP SZ s cílem informovat příjemce a žadatele v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji o možnostech a využití finanční pomoci z prostředků strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ pro programové období 2008 – 2013 a o projektech realizovaných na základě pomoci ze Strukturálních fondů EU v roce 2008 a dále v programovém období 2008 – 2013. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: nadlimitní Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

OUTSOURCING ODBORNÝCH SLUŽEB ICT

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu ICT prostředí zadavatele, a to zejména v následujícím rozsahu: a) Provoz Helpdesk, b) Provoz systémových zařízení a aplikací a jejich dohled, c) Dohled a provoz VPN, d) Systémová, uživatelská a síťová bezpečnost, e) Systémová integrace, f) Zálohování, obnova dat a Disaster Recovery, g) Optimalizace procesů provozu ICT s důrazem na podporu uživatelů. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

OUTSOURCING PROVOZU ICT

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu ICT prostředí zadavatele, a to zejména v následujícím rozsahu:a) Běžný provoz ICT, b) Příprava a instalace uživatelských zařízení, c) Správa tiskových technologií, d) Vstupně-výstupní agendy a školení. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky