Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

2010

 

VÝSLEDKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2010

 

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejných zakázek zadavateli. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

PUBLIC RELATIONS PRO ROP SZ II

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy za účelem realizace public relations pro ROP SZ s cílem informovat příjemce a žadatele v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji o možnostech a využití finanční pomoci z prostředků strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ pro programové období 2008 – 2013 a o projektech realizovaných na základě pomoci ze Strukturálních fondů EU v roce 2008 a dále v programovém období 2008 – 2013. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: nadlimitní Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

OUTSOURCING ODBORNÝCH SLUŽEB ICT

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu ICT prostředí zadavatele, a to zejména v následujícím rozsahu: a) Provoz Helpdesk, b) Provoz systémových zařízení a aplikací a jejich dohled, c) Dohled a provoz VPN, d) Systémová, uživatelská a síťová bezpečnost, e) Systémová integrace, f) Zálohování, obnova dat a Disaster Recovery, g) Optimalizace procesů provozu ICT s důrazem na podporu uživatelů. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 

OUTSOURCING PROVOZU ICT

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu ICT prostředí zadavatele, a to zejména v následujícím rozsahu:a) Běžný provoz ICT, b) Příprava a instalace uživatelských zařízení, c) Správa tiskových technologií, d) Vstupně-výstupní agendy a školení. Druh veřejné zakázky: služba Limit veřejné zakázky: podlimitní Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací