Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

2011

VÝSLEDKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2011

 

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Předmět veřejné zakázky: pronájem 2 ks multifunkčních zařízení do 31.12.2015, zajištění pravidelného servisu, provádění údržby a oprav pronajatých zařízení spolu s dodávkami souvisejícího spotřebního materiálu (především papír, sešívací sponky, tonery, fotoválce, odpadní nádoby) a náhradních dílů pro zabezpečení řádného chodu zařízení.

Druh veřejné zakázky: služba     Limit veřejné zakázky: podlimitní      Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


ZAJIŠTĚNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB K PROJEKTŮM ROP SZ

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb a zpracování auditních zpráv dle požadavků a dle rozsahu, který stanoví věcně odpovědný odbor zadavatele v oblastech:

a)     doprava,

b)    ekonomika,

c)     projektování,

d)     stavebnictví

Druh veřejné zakázky: služba     Limit veřejné zakázky: podlimitní      Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 


 

 

 

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ


 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je pronájem 2ks multifunkčních zařízení do 31.12.2015, zajištění pravidelného servisu, provádění údržby a oprav pronajatých zařízení spolu s dodávkami souvisejícího spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezbečení řádného chodu zařízení.


 

Druh veřejné zakázky:služba      Limit veřejné zakázky:podlimitní      Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení


Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací