Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I NA REVITALIZACE OBCÍ

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byly 18. listopadu 2013 vyhlášeny výzvy k předkládání projektů spadajících do Oblastí podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství), 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V oblasti podpory 1.3 mohou kraje, jimi zřizované či založené organizace a nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, nákup nových strojů a technologií nebo na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. Na podporu těchto projektů je připraveno téměř půl miliardy korun ve Výzvách č. 49 a č. 50. Projekty je možné podávat do 20. prosince 2013.

V oblasti podpory 2.2 mohou peněžní prostředky získat, kraje, jimi zřizované či založené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí nebo nestátní neziskové organizace. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na revitalizaci, regeneraci a rozvoj obcí. Na podporu těchto projektů je připraveno necelých 240 milionů korun. Projekty je možné podávat do 13. prosince 2013. Bližší informace o Výzvě č. 51 jsou zde.

V oblasti podpory 4.1 mohou o dotace žádat kraje, jimi zřízené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií a podnikatelské subjekty. Projekty je možné podávat do 22. ledna 2014. Bližší informace o Výzvě č. 52 jsou zde.

Všechny projekty je možné podávat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací