Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I NA REVITALIZACE OBCÍ

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byly 18. listopadu 2013 vyhlášeny výzvy k předkládání projektů spadajících do Oblastí podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství), 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V oblasti podpory 1.3 mohou kraje, jimi zřizované či založené organizace a nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, nákup nových strojů a technologií nebo na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. Na podporu těchto projektů je připraveno téměř půl miliardy korun ve Výzvách č. 49 a č. 50. Projekty je možné podávat do 20. prosince 2013.

V oblasti podpory 2.2 mohou peněžní prostředky získat, kraje, jimi zřizované či založené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí nebo nestátní neziskové organizace. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na revitalizaci, regeneraci a rozvoj obcí. Na podporu těchto projektů je připraveno necelých 240 milionů korun. Projekty je možné podávat do 13. prosince 2013. Bližší informace o Výzvě č. 51 jsou zde.

V oblasti podpory 4.1 mohou o dotace žádat kraje, jimi zřízené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií a podnikatelské subjekty. Projekty je možné podávat do 22. ledna 2014. Bližší informace o Výzvě č. 52 jsou zde.

Všechny projekty je možné podávat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem.