Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

ROP SEVEROZÁPAD: PROBÍHÁ ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

V těchto dnech probíhá administrativní kontrola, tedy kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí u projektů, které žadatelé podali v závěru loňského roku. Administrativní kontrolou musí projít všechny projektové žádosti, které jsou do ROP Severozápad podány.

V rámci kontroly přijatelnosti pracovníci příslušného územního pracoviště Úřadu Regionální rady posuzují, zda projekt do ROP Severozápad skutečně patří, splňuje všechny podmínky přijatelnosti a zda může být jeho realizace z tohoto operačního programu podpořena. Pokud je projekt ve shodě se zaměřením programu a splňuje podmínky přijatelnosti, následuje kontrola formálních náležitostí, při které pracovníci Úřadu Regionální rady zjišťují, zda projektová žádost obsahuje veškeré formální náležitosti. Kontrolu provádějí vždy dva pracovníci oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady. Kontrolováno je nejen to, zda žadatel dodal všechny povinné přílohy žádosti, ale například také nastavení délky etap v rámci projektu. Pokud povinné údaje či formální podklady u projektu chybí, vyzve Úřad ve většině případů žadatele, aby je doplnil. Případné opravy chybných údajů je možné provádět pouze ve studii proveditelnosti či v dalších souvisejících povinných přílohách, v samotné projektové žádosti není možné po jejím podání provádět žádné opravy či doplnění.

V případě, že projekt neprojde kontrolou přijatelnosti, nebo u některých pochybení, například právě u povinně nastavené délky etap, kde není možné doplnění nebo změna podkladů, je z dalšího hodnocení vyřazen. Proti takovému rozhodnutí může žadatel do pěti dnů od doručení oznámení o vyřazení projektu podat stížnost. Pokud tak učiní, je projekt opětovně zkontrolován pracovníky oddělení administrace projektů odlišnými od těch, kteří projekt původně kontrolovali a vedoucím příslušného oddělení, případně vedoucím příslušného Územního odboru realizace programu. V případě, že na základě provedení opětovné kontroly bude projekt vyhodnocen jako způsobilý k postupu do I. fáze bodového hodnocení, může být do procesu hodnocení vrácen.

Na kontrolu a hodnocení projektů, kterou provádí pracovníci Úřadu Regionální rady, navazuje hodnocení externími hodnotiteli. Ti jsou k projektům přiřazování formou losování za účasti notáře. Na základě jejich hodnocení pak vznikne seznam projektů v pořadí dle množství získaných bodů.  Ten je klíčový pro rozhodnutí Výboru Regionální rady, který schvaluje poskytnutí podpory pro nejlépe hodnocené projekty za dodržení minimální bodové hranice stanovené pro příslušnou oblast podpory.

logo_severozapad1