Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě

ROP SZ


Regionální operační program

Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.


Globální cíl ROP Severozápad

Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.


Specifické cíle ROP Severozápad

SC I Moderní a atraktivní města, představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu

SC II Venkovské oblasti, využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel

SC III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel


Prioritní osy ROP Severozápad


PO 1 Regenerace a rozvoj měst

 • Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
 • Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
 • Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů

PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

 • Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
 • Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

PO 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

 • Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
 • Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

PO 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

 • Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
 • Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
 • Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

PO 5 Technická asistence

 • Oblast podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad
 • Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity