Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon

2011ŠipkaNOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN
Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Tento metodický pokyn se vztahuje na všechna zadávací řízení v rámci projektů ROP Severozápad, která budou zahájena po nabytí platnosti tohoto metodického pokynu a […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+
Vážení žadatelé, v úterý 3. ledna 2012 budou od 8:00 do 17:00 hodin probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaJEDNÁNÍ EXTERNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
V Karlových Varech se uskutečnilo 8. prosince 2011 již 2. zasedání Externí pracovní skupiny, která se zabývá přípravou nového programového období. Externí pracovní skupina byla Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad založena na podzim tohoto roku za účelem transparentního přístupu k přípravě nového programového období. Její členové, mezi kterými můžeme najít zástupce z krajských úřadů, magistrátů, hospodářských komor, neziskových […]


ŠipkaNOVÝ ŘEDITEL ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady jmenoval 19. prosince 2011 na základě výběrového řízení a na doporučení výběrové komise do funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Pavla Karla Markvarta. Vedení úřadu převezme od 1. ledna 2012.


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady se sešel 19. prosince 2011 v Chomutově na svém 56. zasedání.  Jedním z hlavních bodu jednání výboru byla aktuální situace Regionálního operačního programu Severozápad. Členové výboru se seznámili s postupem vypořádání připomínek Evropské komise. Pracovníky Úřadu Regionální rady byli informováni o průběhu auditu vzorku 35 projektu, který v současné době probíhá. Audit zadalo Ministerstvo financí a […]


ŠipkaSERVISNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+
Vážení žadatelé, v sobotu dne 17.12. 2011 od 8:00 do 14:00 hodin bude probíhat na informačních systémech Benefit7 a Monit7+ pravidelná servisní údržba. V této době nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaKOBLÍŽEK PROJEKTNÍČEK ROZDAL CENY VÍTĚZŮM DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Dětská výtvarná soutěž „U nás bychom potřebovali“ byla určena pro základní školy regionu Severozápad. Do soutěže bylo zasláno celkem 175 výkresů z 33 základních škol. Soutěžilo se jak v kategorii jednotlivců, tak v kategorii kolektivů. Výherci v kategorii jednotlivců již byli slavnostně vyhlášeni na 4. Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad, která se konala 10. listopadu 2011 v Císařském […]


ŠipkaUPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE
Úřad Regionální rady upozorňuje příjemce dotací z ROP Severozápad, že Externí metodický pokyn č. 48 bude schvalován na příštím zasedání VRR dne 19. prosince 2011. Poté bude vyvěšen standardně na stránkách ROP Severozápad.


ŠipkaVE DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE USPĚLY ŽENY
Soutěž Aeroplanem.cz zná výherce druhé kola. Tentokrát uspěly ženy. V Karlovarském kraji si hlavní cenu – poukaz na vyhlídkový let přezvala z rukou místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Tomáše Hybnera a náměstka hejtmana Karlovarského kraje Petra Navrátila  Kristina Kašáková z Karlových Varů. V Ústeckém kraji se vítězem internetového hlasování o nejzajímavější projekt podpořený z […]


ŠipkaSOUTĚŽ PROJEKTŮ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Hlasování o nejzajímavější dokončený projekt podpořený z Regionálního operačního programu Severozápad skončilo. Nejvíc hlasů nasbíral projekt města Aš Revitalizace vrchu Háj. Na druhém místě skončilo Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani a třetím rekonstrukce kostela v obci Tři Sekery. Do internetového hlasování na webu aeroplanem.cz se zapojilo celkem 16 029 osob, vybírat mohly z třiceti nominovaných projektů z Ústeckého a Karlovarského […]


ŠipkaLANOVÁ DRÁHA VĚTRUŠE SLAVÍ 1. NAROZENINY
Ve středu 7. prosince 2011 Lanová dráha Větruše oslaví svůj první a úspěšný rok svého provozu. Lanovka je od svého otevření cestujícím k dispozici každý den od 8:00 do 22:00 hodin, kromě každého prvního pondělí v měsíci, kdy probíhají pravidelné údržby. Za dobu svého provozu tak lanovka přepravila již 300 tisíc cestujících.. Statutární město Ústí nad […]


ŠipkaMONITOROVACÍ VÝBOR SE ZABÝVAL AKTUÁLNÍ SITUACÍ ROP SEVEROZÁPAD
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 28. listopadu 2011 v Karlových Varech na svém pravidelném zasedání. Jedním z hlavních bodů na programu jeho jednání byla aktuální situace regionálního operačního programu. Jack Engwegen, ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, se v rámci jednání vyjádřil k dopisu, kterým Evropská komise informovala českou stranu o svých […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+
Vážení žadatelé, ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7+. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaEVROPSKÁ KOMISE POŽADUJE SANKCE U PROJEKTŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.
Evropská komise informovala dopisem Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad  o stanovisku  k způsobu vypořádání jejich připomínek, o kterém ji ROP SZ a národní orgány informovaly v srpnu. Komise souhlasí s kroky, které Úřad Regionální rady podnikl k posílení procesu kontroly. „České orgány představily opatření učiněná ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly (zejména ve vztahu k […]


ŠipkaŽÁCI TŘÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DĚČÍNĚ BRZY ZASEDNOU DO NOVÝCH LAVIC
Základní školy Kamenická, Dr. Miroslava Tyrše a Komenského náměstí v Děčíně mají pro své žáky nachystané vánoční překvapení v podobě nově zrekonstruovaných učeben. Projekt nazvaný „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum a zároveň podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad více než 46 milióny korun. Modernizace […]


ŠipkaSTUDENTI GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD LABEM MAJÍ NOVÉ PROSTORY
Studenti gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem se díky podpoře Regionálního operačního programu Severozápad dočkali vlastní tělocvičny, studovny a jídelny. Nové prostory po ukončení čtvrté etapy projektu „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa“ uvedl do provozu předseda Regionální rady soudržnosti Severozápad Jiří Šulc společně s ředitelem gymnázia Alfrédem […]


ŠipkaV BOHUŠOVICÍCH NAD OHŘÍ BYLY DOKONČENY PROSTORY U NÁDRAŽÍ
Lidé v Bohušovicích nad Ohří mají nové prostory před velmi využívaným vlakovým nádražím. Otevření projektu Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří se zúčastnil také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc. Společně se starostou Bohušovic nad Ohří Ivem Hynlem slavnostně přestřihl pásku. S realizací projektu se začalo letos v dubnu a až na […]


ŠipkaZAHÁJENÍ ADVENTU V RUMBURKU
Město Rumburk Vás zve na již 3. ročník ADVENTU v Rumburku, během něhož bude probíhat spousta kulturních a společenských akcí. V době od 21.11. až do 29.12.2011 proběhne několik koncertů, výstava betlémů, mikulášská nadílka, ale také keramická dílna, nebo možnost vazby adventních věnců. V sobotu 26.11.2011 bude na Lužickém náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom. Po […]


ŠipkaVÝROČNÍ KONFERENCE: „PŘÍPRAVA NA VYUŽITÍ EVROPSKÝCH FONDŮ PO ROCE 2013″
V pořadí čtvrtou výroční konferenci ROP Severozápad hostilo Muzeum města Ústí nad Labem. V historické budově, která díky dotaci z ROP Severozápad prošla kompletní rekonstrukcí, se 10. listopadu 2011 sešli zástupci regionálního operačního programu, ministerstev, krajů, měst a obcí i neziskových organizací. Konferenci zahájil předseda Výboru Regionální rady Jiří Šulc, který shrnul aktuální stav rozdělování dotací z ROP Severozápad. […]


ŠipkaSOUTĚŽ AEROPLANEM.CZ MÁ DALŠÍ VÝHERCE
Ze všech hlasujících, kteří se zúčastnili soutěže o nejzajímavější projekt podpořený z Regionálního operačního programu Severozápad na internetových stránkách aeroplánem.cz byli vylosováni další výherci. Ani v tomto druhém kole nejsou výjimkou hlavní ceny v podobě vyhlídkových letů. Nad svým regionem se proletí Soňa Netolická z Ústí nad Labem a Kristina Kašáková z Karlových Varů. Poukazy na vyhlídkové lety výhercům […]


ŠipkaVÝBOR REGIONÁLNÍ RADY ROZDĚLIL DALŠÍ DOTACE
Z ROP Severozápad bude podpořeno dalších 48 projektů z oblasti cestovního ruchu a rozvoje dopravní obslužnosti.  Přidělení dotací za přibližně 1,5 miliardy korun schválil Výbor Regionální rady na svém jednání 7. 11. 2011.  Podpora byla rozdělena mezi projekty, které byly do ROP Severozápad podány v rámci 21. Výzvy. Projektové žádosti bylo do ní možné předkládat od 6. ledna […]


ŠipkaPOZVÁNKA NA VÝROČNÍ KONFERENCI ROP SZ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pořádá 4. Výroční konferenci ROP SZ, která se uskuteční 10.11.2011 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Jejím hlavním tématem bude využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v příštím programovém období 2014 – 2020 v regionu Severozápad, tedy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Konference by měla na úrovni regionu zahájit […]


ŠipkaDĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil 1. září 2011 dětskou výtvarnou soutěž na téma „U nás bychom potřebovali“. Soutěž byla ukončena 31. října 2011 a v pátek 4.listopadu 2011 pětičlenná odborná hodnotící porota tvořená ze zaměstnanců Úřadu Regionální rady, rozhodla o výsledcích celé soutěže. Výkresy zasílaly děti ze základních škol z celého Ústeckého a Karlovarského kraje. […]


ŠipkaJEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se uskuteční 7.11.2011 od 12.30 hodin v Městském divadle v Chomutově.


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7+ A MONIT7
Vážení žadatelé, v úterý 1. listopadu 2011 od 8:00 do 21:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7+ a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaPRVNÍ VÝHERCI SI PŘEVZALI CENY
Výherci si převzali ceny z prvního kola soutěže Aeroplanem.cz. Hlavní cenou byly poukazy na vyhlídkové lety nad Ústeckým krajem a Karlovarským krajem. Na Krajském úřadě Karlovarského kraje je výhercům předali místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner a náměstek hejtmana Martin Havel, na krajském úřadě v Ústí nad Labem pak ceny předával náměstek hejtmanky a člen Výboru Regionální […]


ŠipkaUPOZORNĚNÍ: TERMÍN 55. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY ZRUŠEN
UPOZORNĚNÍ! Termín 55. zasedání VRR původně plánovaný na 21. 10. byl z technických důvodů zrušen. O náhradním termínu budete informováni na našich internetových stránkách v sekci http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/vybor-regionalni-rady/zasedani/2011-2. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaJEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY S EVROPSKOU KOMISÍ
Zástupci Úřadu Regionální rady Jiří Červinka a Tomáš Sýkora se v Bruselu sešli se zástupci Evropské komise. Jednali s nimi o aktuální situaci ROP Severozápad. Tomáš Kuchtík z české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku, zdůraznil, že vítá iniciativu Úřadu Regionální rady, a uvedl, že přímým partnerem pro komunikaci s úředníky Evropské komise jsou právě zástupci Úřadu Regionální […]


ŠipkaREGIONÁLNÍ RADA PŘEDSTAVILA PROJEKTY NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKU
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad pozvala 13. října 2011 zástupce medií do obce Tři Sekery a do Mariánských Lázní, aby jim představila tamní projekty realizované s podporou ROP Severozápad. „Chceme ukázat, kde v regionu pomohly evropské peníze z ROPu zpříjemnit obyvatelům život a kde díky nim vzniklo zázemí pro sportovní a kulturní vyžití,“ řekl místopředseda Regionální rady Tomáš […]


ŠipkaZMĚNY V IS BENEFIT7+
Vážení příjemci,   v IS Benefit7+ bylo do projektové žádosti, monitorovací zprávy a monitorovacího hlášení zapracováno pole „Datum podpisu smlouvy o dílo“. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste pole u výběrových řízení vždy vyplňovali.   Děkujeme za pochopení.    


ŠipkaNOVINÁŘI SI PROHLÉDLI CHOMUTOVSKÉ PROJEKTY
Zástupci médií měli další příležitost seznámit se s projekty realizovanými s podporou Regionálního operačního programu Severozápad. Tentokrát byla prohlídka projektů připravena v Chomutově. Předseda Regionální rady Jiří Šulc si společně s novináři prohlédl nový chomutovský zimní stadion a nedávno otevřené kulturně – společenské centrum, jehož součástí je i kino Svět. „Oba projekty jsou realizovány v rámci chomutovského integrovaného plánu rozvoje […]


ŠipkaPŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY JEDNAL S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM DG REGIO
Za doprovodu velvyslankyně České republiky při Evropské unii Mileny Vicenové se v Bruselu uskutečnilo jednání člena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, radního Ústeckého kraje a předsedy Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Jiřího Šulce a kancléře hejtmanky a zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Aleše Konopáska s generálním ředitelem Generálního ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise (DG […]


ŠipkaPOZVÁNKA NA VÝROČNÍ KONFERENCI ROP SZ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad si Vás dovoluje pozvat na 4. Výroční konferenci ROP SZ, která se uskuteční 10.11.2011 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Jejím hlavním tématem bude využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v příštím programovém období 2014 – 2020 v regionu Severozápad, tedy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Konference by měla […]


ŠipkaSOUTĚŽ AEROPLANEM.CZ MÁ PRVNÍ VÝHERCE
Z těch, kteří vybírali na internetových stránkách aeroplanem.cz nejzajímavější projekt byli vylosování první výherci vyhlídkových letů a dalších cen. Nad Ústeckým krajem se proletí Jiří Vent, v Karlovarském kraji pak hlavním cenu v prvním kole získala Květoslava Kocábová.  „Výhra mi udělala velikou radost a na vyhlídkový let se těším. Hlasoval jsem pro žatecký projekt Chrám Chmele a piva. […]


ŠipkaDOTAZNÍK K PŘÍPRAVĚ NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 – 2020
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad připravila internetový dotazník, jehož účelem je získat názory respondentů na současné programové období 2007 – 2013 a zmapovat priority potencionálních příjemců dotací v novém programovém období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou sloužit jako zpětná vazba pro zhodnocení systému čerpání dotací z Evropských fondů, resp. ROP Severozápad, v […]


ŠipkaLITVÍNOVSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM
V Litvínově byla otevřena rekonstruovaná budova tamní knihovny. Kompletní přestavbu a rozšíření původního nevyhovujícího objektu podpořil Regionální operační program Severozápad dotací bezmála 40 milionů korun. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad zastupoval při slavnostním otevření knihovny její předseda Jiří Šulc. „Projekt litvínovské komunitní knihovny můžu bez nadsázky označit jako ukázkové využití evropských dotací, které ROP regionu nabízí. […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v pondělí 3. října 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaV CHOMUTOVĚ LIDÉ MOHOU ZAJÍT DO NOVÉHO KINA SVĚT
Lidé v Chomutově mohou od soboty 24. září 2011 využívat nové společenské centrum. Kino Svět slavnostně otevřeli primátor města Chomutova Jan Mareš, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a uznávaný režisér Václav Vorlíček. A právě jeho poslední film Saxána a Lexikon kouzel, který volně navazuje na slavnou Dívku na koštěti do Chomutova přivezl. V nových prostorách […]


ŠipkaSERVISNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v sobotu dne 17.9. 2011 od 8:00 do 14:00 hodin bude probíhat na informačních systémech Benefit7 a Monit7+ pravidelná servisní údržba. V této době nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaCESTUJÍCÍM V SOKOLOVĚ SLOUŽÍ NOVÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL
Dostupné typy veřejné dopravy v jednom místě a plynulý přestup z autobusu na vlak nebo MHD – to vše obyvatelům Sokolova i okolí umožňuje nový dopravní terminál, který nechal ve městě zbudovat Karlovarský kraj. V pátek 9. srpna byl terminál oficiálně uveden do provozu.„Lidé cestující veřejnou dopravou mohou přímo u terminálu zaparkovat a přestoupit na libovolný […]


ŠipkaODSTÁVKA APLIKAČNÍHO PORTÁLU
Upozorňujeme uživatele na odstávku aplikačního portálu https://crr.mssf.cz . Odstávka se uskuteční v sobotu 10.9.2011 od 8:00 do 10:00. Důvodem odstávky je nahrazení stávajícího kořenového certifikátu. Výměna certifikátu by se většiny uživatelů neměla dotknout, v případě že mají plně aktualizovaný operační systém. Mohou však nastat situace, kdy uživatelé nebudou mít systém plně aktualizován a zobrazí se jim chybové […]


ŠipkaNOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V LITVÍNOVĚ
Výstřel ze startovní pistole zahájil 5. září užívání sportovního hřiště u litvínovské Základní školy speciální v Šafaříkově ulici. Na jeho kompletní rekonstrukci přispěl Regionální operační program Severozápad 7,7 miliony korun. Celkové náklady projektu přitom dosáhly bezmála 9 milionů korun. Při slavnostním otevření hřiště zastupoval poskytovatele dotace, Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, její předseda Jiří Šulc. „I […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
V Chomutově zasedal 5. září 2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.  Členové výboru se seznámili s aktuální situací ROP Severozápad a s postupem jednání s národními orgány i Evropskou komisí. „Komise souhlasí s návrhem kontrolovat veřejné zakázky u vzorku projektů, které byly předloženy k certifikaci. S ministerstvy financí a pro místní rozvoj budeme nyní řešit způsob provedení kontrol a jejich harmonogram,“ […]


ŠipkaÚPRAVA NAVIGACE ZPRACOVÁNÍ DAT PŘES IS BENEFIT 7
Vážení žadatelé, došlo ke změně navigace zpracování dat přes informační systém Benefit 7. Dovolujeme si Vás proto seznámit s těmito změnami, které nastaly po plánované úpravě: Po přihlášení se žadateli jako nyní, zobrazí konto žádostí, které si pod svým uživatelským jménem vybral. Vybere se žádost / projekt, kterou chce následně zpracovávat a tím do ní […]


ŠipkaDĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ STARTUJE
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ROP SZ) vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž na téma „U nás bychom potřebovali…“ určenou pro základní školy Ústeckého a Karlovarského kraje. Soutěž potrvá od 1. září 2011 do 31. října 2011. Soutěže se může zúčastnit jak jednotlivec, tak kolektiv. Žáci mohou namalovat jakoukoliv stavbu či zařízení, které by si přáli […]


ŠipkaSOUTĚŽTE S ROP SZ
Regionální operační program Severozápad podpořil dotacemi z evropských fondů v Ústeckém a Karlovarském kraji již bezmála 300 projektů. Vyberte z dokončených projektů ten nejzajímavější a zúčastněte se soutěže o vyhlídkový let a spoustu dalších cen. Navštivte webové stránky www.aeroplanem.cz a seznamte se s výběrem třiceti projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad, které již slouží […]


ŠipkaV OSTROVĚ NA KARLOVARSKU BYLA OTEVŘENA NEJVĚTŠÍ ŠKOLA V OKRESE
Sloučením střední průmyslové školy a odborného učiliště se vytvořila v Ostrově na Karlovarsku největší technická škola v okresu Karlovy Vary. Studentům od září letošního roku nabízí rozmanitý výběr studijních oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. Pro zvýšení kvality výuky tento subjekt hledal vhodné prostory a za tímto účelem byla plánována […]


ŠipkaÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY SE VYJÁDŘIL K PŘIPOMÍNKÁM EVROPSKÉ KOMISE
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odpověděl na dopis Evropské komise. „V daném termínu a velmi podrobně jsme se vyjádřili ke všem připomínkám a dotazům, které komise v souvislosti s Regionálním operačním programem Severozápad vznesla. Naši odpověď jsme připravovali společně s národními orgány, tedy ministerstvy financí a pro místní rozvoj, které jsou zodpovědné za koordinaci, kontrolu a certifikaci,“  […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, ve čtvrtek 1. září 2011 od 8:00 do 17:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaV ÚSTÍ NAD LABEM ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR
Mimořádný Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 18. srpna 2011 na svém 11. zasedání. Jednání výboru se tentokrát konalo přímo v budově Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem.  Jednání Monitorovacího výboru řídil jeho předseda Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, zástupci Hospodářské komory, Svazu […]


ŠipkaPŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIŘÍ ŠULC POZVAL NA NÁVŠTĚVU EUROKOMISAŘE
Poslanec Parlamentu České republiky a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jiří Šulc požádal prostřednictvím dopisu komisaře pro regionální politiku Evropské komise Johannese Hahna o osobní návštěvu Karlovarského a Ústeckého kraje. Důvodem tohoto kroku jsou nepodložené informace, které měla senátorka Parlamentu České republiky paní Alena Dernerová odeslat eurokomisaři. „Z českých médií jsem se dozvěděl, že se […]


ŠipkaSLAVNOSTI MĚSTA RUMBURK
Město Rumburk Vás zve na již 7. ročník Slavností města Rumburk, které proběhnou v parku Rumburské vzpoury 19. a 20. srpna 2011. Je pro Vás připravena spousta hudebních zážitků – slovenská zpěvačka Kristina, Václav Neckář se skupinou Bacily i koncert kapely MIG 21. Po celou dobu budou probíhat divadelní vystoupení a komponované pořady plné písniček […]


ŠipkaMĚSTU ÚSTÍ NAD LABEM BUDE SNÍŽENA DOTACE ZA MĚSTSKÝ PARK
Město Ústí nad Labem dostane z Regionálního operačního programu Severozápad na projekt městského parku o 381 tisíc korun méně. Dotace bude snížena na základě kontroly Úřadu Regionální rady. Ta odhalila pochybení při pořizování vybavení aktivního parku. Zjistila, že typ laviček, které byly instalovány v parku, neodpovídal smlouvě a následné fakturaci. Snížení dotace přitom nemusí být konečné, v současné […]


ŠipkaZBRUSU NOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN FUNGUJE V DĚČÍNĚ
Lidé v Děčíně mohou od pátku využívat nový plavecký bazén. Polyfunkční bazén bude mimo veřejnosti sloužit i vodním pólistům nebo ho mohou využívat potápěči, záchranáři či říční policie. Nerezový bazén je dlouhý 33,5 metru, široký 21 metrů a hluboký dva metry. Dokonce umožňuje koupání i tělesně postiženým lidem. Stavba bazénu byla součástí jednoho ze sedmi […]


ŠipkaVÝBOR REGIONÁLNÍ RADY ŘEŠIL PŘIPOMÍNKY EVROPSKÉ KOMISE
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se 29. července 2011 na svém zasedání v Chomutově zabýval vypořádáním připomínek Evropské komise (EK)k řídícím a kontrolním systémům Regionálního operačního programu Severozápad. Jako hosté se jednání výboru zúčastnili Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, Olga Letáčková, vrchní ředitelka sekce NOK a evropských záležitostí MMR a Luboš Rendla, ředitel […]


ŠipkaROZDĚLOVÁNÍ PODPORY Z ROP SEVEROZÁPAD, NÁSLEDNÁ KONTROLA A CERTIFIKACE
Pro proces, v rámci kterého jsou rozdělovány dotace z ROP Severozápad, platí jasná a neměnná pravidla. Ta jsou stanovena dokumentací operačního programu, vycházejí z národní legislativy i evropských nařízení, a byla před začátkem fungování programu schválena jak příslušnými českými ministerstvy, tak i Evropskou komisí. „Proces rozdělování dotací začíná takzvaným vyhlášením výzev. Ty jsou vyhlašovány pro jednotlivé oblasti podpory, […]


ŠipkaKŘINICKÉ NÁMĚSTÍ ZÍSKALO TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2010
Nové dopravní řešení centra města Krásná Lípa se stalo Českou dopravní stavbou roku 2010. Jeho součástí je nová podoba Křinického náměstí, jehož modernizace byla z Regionálního operačního programu Severozápad podpořena 31 miliony korun. Město tuto dotaci získalo z Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Porota ocenila dopravní řešení, které respektuje nároky na bezpečnost dopravy, […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v pondělí 1. srpna 2011 od 7:00 do 19:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaV LOVOSICÍCH SE LIDEM ŽIJE ZASE O NĚCO LÉPE
Projekt „Zvýšení kvality života a fyzického prostředí místní části města Lovosice“, který byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad částkou 24,9 milionu korun a celkem stál 33,7 milionu korun, je dokončen. Projekt byl zaměřen na revitalizaci velké části města Lovosice, která se nachází blízko centra. Finance byly použity na rekonstrukci několik ulic. Hlavními aktivitami projektu bylo […]


ŠipkaREAKCE NA ČLÁNEK PUBLIKOVANÝ NA AKTUÁLNĚ.CZ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je nucen reagovat na článek Petra Holuba „Stamiliony dotací prověří ti, kdo je mizerně rozdělili“ uveřejněný na webu aktualně.cz 18. července 2011. (http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=707431). Tento text obsahuje nepravdivé a zavádějící informace a nedává dotčeným subjektům a osobám možnost, aby se k problematice vyjádřili. Autor příspěvku Petr Holub uvedl, že „Šulc v […]


ŠipkaINFORMACE K DOPISU EK
V souvislosti s dopisem Evropské komise proběhlo 13. července v Praze koordinační jednání  za účasti pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Ministerstva pro místní rozvoj (Národního orgánu pro koordinaci) a Ministerstva financí (Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu).  Účastníci jednání se shodli na tom, že některé interpretace podmínek Komise jsou nejednoznačné. Z tohoto důvodu se Česká republika […]


ŠipkaSERVISNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7+
Vážení žadatelé, v sobotu dne 16.7. 2011 od 8:00 do 14:00 hodin bude probíhat na informačních systémech Benefit7 a Monit7+ pravidelná servisní údržba. V této době nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY OBDRŽEL DOPIS OD EVROPSKÉ KOMISE
Dne 28. 6. 2011 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dopis, jímž Evropská komise sděluje, že identifikovala určité nedostatky při řízení operačního programu. Evropská komise ukládá českým orgánům zlepšit postupy v oblasti kontroly veřejných zakázek a v oblasti výběru projektů. Dále požaduje mj. přehodnotit všechny smlouvy na všech projektech, které byly certifikovány. Z výše […]


ŠipkaV OSTROVĚ SKONČILA REKONSTRUKCE PALÁCE PRINCŮ
V Ostrově byla 30.června 2011 slavnostně ukončena kompletní rekonstrukce Palác princů. Díky podpoře ROP Severozápad bude mít v tomto historického objektu od září nové zázemí ostrovská městská knihovna. Poskytovatele dotace, Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, na slavnostním předání stavby zastupoval její místopředseda Tomáš Hybner. „Paláce princů je součástí projektu Historický Ostrov II., který byl z ROPu […]


ŠipkaSTARTUJE FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „VYFOŤ PROJEKT“
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes zahájilo letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu na stránce www.vyfotprojekt.cz. Pomocí soutěže chce ministerstvo seznámit veřejnost s výsledky doposud investovaných evropských financí. V České republice bylo příjemcům […]


ŠipkaMUZEUM PRO ÚSTEČANY ZNOVUOTEVŘEL FRANTIŠEK JOSEF I.
Zrekonstruované ústecké muzeum 30. června 2011 slavnostně otevřel císař František Josef I. Do historické budovy se vrátil po 110 letech, právě v červnu 1901 totiž v Císařském sále dnešního muzea uděloval audience Ústečanům při své tehdejší návštěvě města. Dnešní návštěvníky muzea čeká nejedno překvapení. Mimo jiné také zrestaurované honosné nástěnné malby ve zmíněném Císařském sále, které se podařilo […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v pátek dne 1.7. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaNOVÉ TROLEJBUSY PRO ÚSTÍ NAD LABEM
Regionální operační program Severozápad podpoří modernizaci městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města zaměřeného na městskou hromadnou dopravu podepsal 28. června ústecký primátor Vít Mandík. Celkem by mělo město pro projekty, které spadají do podpořeného plánu, získat z ROP Severozápad 296 milionů korun, celkové výdaje pak činí 514 milionů korun.  […]


ŠipkaPŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY DISKUTOVAL SE ZÁSTUPCI OBCÍ REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
Předseda Regionální rady Jiří Šulc diskutoval se starosty na shromáždění zástupců obcí regionu soudržnosti Severozápad. To se konalo na Krajském úřadu v Ústí nad Labem pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Hned v úvodu přítomné seznámil s aktuálním stavem Regionálního operačního programu Severozápad. „V Regionálním operačním programu Severozápad bylo na období 2007-2013 pro Ústecký a Karlovarský kraj […]


ŠipkaNEMOCNICI V MOSTĚ SLOUŽÍ MODERNIZOVANÝ STRAVOVACÍ PROVOZ
Zastaralé technické zařízení, neuspokojivé strojové vybavení a vzduchotechnika, která přestala splňovat ve své funkčnosti a bezpečnosti platné normy, je pro mosteckou nemocnici minulostí. „Zavedení nové technologie znamená pro nemocnici úsporu energií, pro zaměstnance ulehčení namáhavé manuální práce a zvýšení kultury stravování pacientů a personálu“, uvedl v úvodu slavnostního otevření předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří […]


ŠipkaNOVÉ PROSTORY PRO TEPLICKOU KONZERVATOŘ
V roce významného výročí konzervatoře byla do provozu uvedena nově rekonstruovaná budova včetně dostavby zázemí školy. Konzervatoř v Teplicích je již 40 let jedinečnou školou svého druhu v regionu Severozápad a její vysoká odborná úroveň a dobré jméno láká ke studiu na ní studenty i z jiných krajů (Liberec, Plzeň). Od 14. června letošního roku má konzervatoř k dispozici […]


ŠipkaDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BECHEROVĚ VILE
Karlovarský kraj zve obyvatele Karlových Varů a celého regionu, návštěvníky města a turisty na Den otevřených dveří Interaktivní galerie Becherova vila, ulice Krále Jiřího, Karlovy Vary. Akce se koná 18. června od 10 – 16 hodin. V nově zrekonstruované historické budově uvidí zájemci výstavní prostory, výtvarnou dílnu nebo sochařský ateliér a mohou absolvovat dvě komentované […]


ŠipkaDOTAZNÍK PRO PŘÍJEMCE I ŽADATELE O DOTACE Z FONDŮ EU
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci v rámci přípravy nového programového období 2014+ pracuje na vyhodnocení zkušeností s implementací období 2007–2013. Cílem této aktivity je zjednodušení procesu čerpání peněz z fondů EU, snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců. V rámci získání co největšího množství podkladů si Vás dovolujeme požádat o vyplnění […]


ŠipkaPOZVÁNKA NA TOUR DE FEMININ 2011
Město Rumburk Vás co nejsrdečněji zve na Světový pohár O cenu Českého Švýcarska Tour de Feminin 2011, jehož IV. etapa – Rumburské okruhy se pojede dne 9.7.2011. Start závodu je naplánován na 15.30 hod z Lužického náměstí v Rumburku. Až do 19 hodin, kdy bude vyhlášení vítězek závodu, je zajištěn na náměstí doprovodný program. Proběhne […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD POMŮŽE S MODERNIZACÍ HROMADNÉ DOPRAVY V MOSTĚ
Město Most získá pro svůj integrovaný plán rozvoje zaměřený na městskou hromadnou dopravu z ROP Severozápad dotaci 223 milionů korun. Smlouvu o realizaci integrovaného plánu podepsal 10. června primátor Mostu Vlastimil Vozka. V rámci dílčích projektů, které budou součástí podpořeného integrovaného plánu, chystá Most například pořízení 2 nových tramvají, modernizaci 6 kilometrů trati, rekonstrukci 19 zastávek a […]


ŠipkaV KARLOVARSKÉM KRAJI BYL DOKONČEN PROJEKT TOA POINT
Národní rada osob se zdravotním postižením úspěšně dokončila s podporou z ROP Severozápad v Karlovarském kraji projekt Toa Point. V rámci něj byly v regionu zrekonstruovány nebo vybudovány veřejné toalety, které slouží i handicapovaným občanům. V Karlovarském kraji, který byl partnerem projektu, tak bylo vybudováno deset bezbariérových toalet v pěti městech. K projektu se připojila města Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, […]


ŠipkaV ŽATCI MAJÍ NOVÝ VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Lidé v Žatci mohou od 8. června využívat nový sportovní areál. Projekt „Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí“ se realizoval necelé dva roky. Jeho cílem byl vznik moderního volnočasového, sportovního, relaxačního a hlavně přístupného centra pro místní obyvatele a sportovce. Areál nabízí široké spektrum sportovního vyžití. Návštěvníci a sportovci zde naleznou například hřiště pro nohejbal, basketbal, volejbal […]


ŠipkaREGIONÁLNÍ RADA PROŠLA ÚSPĚŠNĚ KONTROLOU HOSPODAŘENÍ
Hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2010 prošlo úspěšně kontrolou. „Přezkum, který provedli kontroloři Ministerstva financí, prokázal, že Regionální rada i její úřad hospodařily řádně a dle zákona. Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyly zjištěny chyby či nedostatky,“ uvedl předseda Regionální rady Jiří Šulc. Přezkoumání hospodaření Regionální proběhlo ve dvou fázích, a […]


ŠipkaMONITOROVACÍ VÝBOR ROP SZ ZASEDAL NA HRADĚ LOKET
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 1. června 2011 na svém 10. zasedání. Jednání výboru tentokrát hostil Karlovarský kraj, konkrétně hrad Loket.  Jednání Monitorovacího výboru řídil jeho předseda Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu, Asociace hotelů […]


ŠipkaBECHEROVA VILA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
Becherova vila je od začátku první světové války součástí nejstarší karlovarské vilové čtvrti Westend. Honosnou budovu ve stylu art deco si nechal postavit majitel světoznámé likérky Johann Gustav Becher. Architektonicky neobyčejná stavba se zajímavými uměleckořemeslnými prvky a výmalbou uvnitř je památkově chráněná. Cenný je totiž nejen architektonický kabát, ale i vnitřní výzdoba. V uplynulých desetiletích […]


ŠipkaTŘI NOVÉ ÚSEKY CYKLOSTEZKY OHŘE
Během června začnou cyklistům v regionu sloužit tři nové úseky páteřní Cyklostezky Ohře. Jedná se o trasy z Chocovic do Kynšperka nad Ohří a průjezd městy Sokolov a Loket. Vybudovat je nechal Karlovarský kraj. Náklady na stavbu dosáhly 133, 9 milionu korun, z toho dotace z ROP Severozápad činí 85 procent celkového rozpočtu projektu, tj. […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, ve středu 1.6.2011 v době od 8:00 do 22:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaSETKÁNÍ S NOVINÁŘI V KARLOVARSKÉM KRAJI
Místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Tomáš Hybner společně s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným provedli novináře v západních Čechách po úspěšně dokončených projektech podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad. Hned v úvodu seznámil média místopředseda Tomáš Hybner s aktuální situací ROP SZ. „Chtěl bych ujistit příjemce, že nám Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že převede na účet ROP SZ […]


ŠipkaROP SEVEROZAPAD POKRAČUJE V PROPLÁCENI DOTACI
Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad) pokračuje v proplácení dotací příjemcům, kteří dokončili projekty či jejich etapy. Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo Úřad Regionální rady, že převede na účet ROP Severozápad další finanční prostředky.  „Předpokládáme, že peníze na účet operačního programu přijdou během několika málo dní. Následně tedy budeme pokračovat v proplácení žádostí o platby, které nám […]


ŠipkaPŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ ČLENŮ MONITOROVACÍHO VÝBORU
V Karlových Varech 19. května 2011 proběhlo přípravné jednání členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad. Pracovníci Úřadu Regionální rady a členové Výboru Regionální rady informovali členy Monitorovacího výboru o aktuální situaci ROP Severozápad. Účastníci jednání se shodli, že je třeba aktivně řešit vzniklý problém pozastavení certifikace prostředků ze strany Ministerstva financí a pozastavení zasílání záloh […]


ŠipkaKONTROLA PROJEKTŮ Z 21. VÝZVY V PLNÉM PROUDU
Pracovníci Úřadu Regionální rady v těchto dnech provádějí kontrolu projektů podaných do Regionálního operačního programu Severozápad v rámci 21. výzvy. Do 30. dubna, kdy lhůta pro podání projektů končila, předložili žadatelé celkem 175 projektů, pro které žádají dotace v celkovém objemu bezmála 3,5 miliardy korun. K rozdělení mezi nejlépe hodnocené projekty je přitom připraveno 1,5 miliardy korun z evropských fondů. […]


ŠipkaVÝBOR REGIONÁLNÍ RADY POZVAL PANA SENÁTORA HORNÍKA NA SVÉ ZASEDÁNÍ
Mediální útoky ze strany pana senátora a zároveň starosty Božího Daru Jana Horníka vedly Výbor Regionální rady k tomu, aby pana Horníka pozval na své červnové zasedání.  Důvodem setkání jsou nepodložené výroky v médiích na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Počínaje nepravdivými informacemi o nestandardních způsobech vybírání zakázek podpořených z Evropských fondů, dokonce jednoho projektu konkrétně […]


ŠipkaCHOMUTOV MÁ NOVOU HOKEJOVOU ARÉNU
Přes pět tisíc lidí se zúčastnilo slavnostního otevření nového zimního stadionu v Chomutově. Hokejovou arénu v sobotu 30. dubna krátce po 14 hodině  uvedli do sportovního užívání hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Červinka, primátor města Chomutova Jan Mareš a bývalá primátorka města Ivana Řápková. Led a novou halu hned po […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v pondělí 2.5.2011 v době od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaNA VELIKONOČNÍ NEDĚLI SE TURISTŮM OTEVŘE ZÁMEK NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ U LOUN
Již tuto neděli 24. dubna se budou moci návštěvníci podívat do zámku Nový hrad v Jimlíně u Loun. Na Jiřího se zámek otevře a turistům bude sloužit po celou sezónu a to od středy až do neděle do konce září. Na zámku v Jimlíně u Loun je k vidění několik stavebních stylů   z různých století […]


ŠipkaVYJÁDŘENÍ K INFORMACI O MOŽNÉM ZASTAVENÍ PLATEB ZE STRANY EVROPSKÉ KOMISE
Ministerstvo pro místní rozvoj 14. dubna 2011 neoficiálně informovalo zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o tom, že Evropská komise pravděpodobně pozastaví platby z unijních fondů do státního rozpočtu pro ROP Severozápad. Tento případný krok Evropské komise nemá přímý vliv na proplácení dotací příjemcům. Dotace jsou příjemcům hrazeny z národních zdrojů. Teprve následně, po certifikaci Ministerstvem […]


ŠipkaNOVÝ ZIMNÍ STADIÓN V CHOMUTOVĚ BUDE BRZY OTEVŘEN VEŘEJNOSTI
Koncem dubna 2011 plánuje město Chomutov otevřít pro veřejnost nový zimní stadión. Zároveň bude do užívání předána sousední nová tréninková hala s moderně vybavenými šatnami. Výstavba obou sportovišť byla realizována v rámci chomutovského integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) a ROP Severozápad podpořil jejich vybudování částkou bezmála 360 milionů korun. „Nový zimní stadion s kapacitou přes 5 tisíc osob […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v sobotu 9.4 v době od 19:00 do 24:00, ve středu 13.4. v době od 21:00 do 24:00 a v sobotu 16.4. od 8:00 až neděle 17.4. do 16:00 bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaVELKÝ ÚSPĚCH PRO CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
Evropská komise rozhodla o pětici nejzajímavějších destinací v České republice. Do finále cestovatelské soutěže EDEN (European Destination of Excellence) se dostal i projekt podpořený Regionálním operačním programem Severozápad – Chrám chmele a piva v Žatci. Tématem letošního pátého ročníku byla obnova hmotného dědictví. Z 26 přihlášených zvolila odborná porota  tuto pětici postupující do finále – Králický Sněžník, Mikroregion […]


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, od soboty 2. dubna 2011 od 8:00 do pondělí 4.4. 2011 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaLABSKÁ STEZKA MÁ DOKONČENOU DALŠÍ ČÁST
Cyklisté od dnešního dopoledne mohou využívat další části Labské stezky, slavnostního přestřižení pásky se ujal za Ústecký kraj radní Radek Vonka společně s představiteli okolních měst a pověřenou zástupkyní Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Irenou Kotlanovou. Labská stezka navazuje na velmi oblíbenou cyklostezku našich sousedů Elberadweg a vstupuje na území České republiky pískovcovým údolím Českého […]


ŠipkaPROCES HODNOCENÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
V souvislosti s několika mylně informujícími články, které vyšly v uplynulých dnech v různých periodikách o procesu hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad jsme se rozhodli celý proces hodnocení podaných žádostí přiblížit, zjednodušit a hlavně vysvětlit a to následovně: Proces hodnocení podaných žádostí je rozdělen do několika částí. Nejprve probíhá administrativní kontrola a následně […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady dne 28.3.2011 projednal informace související se zahájením vyšetřování Policie ČR proti řediteli Úřadu Regionální rady Petru Kušnierzovi. Výbor konstatoval, že vyšetřování je vedeno vůči jednotlivci a předpokládá, že prokáže, že systém rozdělování dotací nebyl ovlivňován a dosavadní činnost Regionálního operačního programu Severozápad nebude zpochybněna. Na základě výše zmíněných informací Výbor Regionální rady […]


ŠipkaVYJÁDŘENÍ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY K POLICEJNÍMU VYŠETŘOVÁNÍ
Policejní vyšetřování není vedeno proti úřadu, ale proti jednotlivcům. Z úředníků byl obviněn pouze ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz. Činnost úřadu není vyšetřováním žádným způsoben omezena. Úřad Regionální rady zajišťuje veškerou agendu včetně přijímání projektových žádostí do aktuálně otevřených výzev. Předpokládáme, že policejní vyšetřování prokáže, že rozdělování dotací a čerpání prostředků nemůže být nijak ovlivňováno. […]


ŠipkaPOZASTAVENÍ CERTIFIKACE VÝDAJŮ PROJEKTŮ ZE STRANY MF ČR
Ministerstvo financí ČR neoficiálně informovalo 25. března 2011 Úřad Regionální rady, že dočasně pozastavuje certifikaci výdajů projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad. Důvodem pro pozastavení certifikace jsou informace týkající se zahájení policejního vyšetřování. Zastavení certifikace nemá vliv na již dokončené a proplacené projekty či jejich etapy. Zastavení certifikace neznamená, že by došlo k zastavení proplácení […]


ŠipkaVYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY REGIONÁLNÍ RADY JIŘÍHO ŠULCE
Včera odpoledne mne jako předsedu Regionální rady soudržnosti Severozápad kontaktovali pracovníci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Informovali mne o zahájení vyšetřování jednoho ze zaměstnanců ve věci obvinění z přijetí úplatku. V tuto chvíli nemám více informací. Dle sdělení pracovníků Policie ČR budou další podrobnosti v této záležitosti zveřejněny během dneška státním zastupitelstvím. […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD POSUNE TERMÍN AKTUÁLNÍ VÝZVY
Termín pro předkládání projektových žádostí do ROP Severozápad v rámci 21. Výzvy bude prodloužen do  29. dubna 2011. V rámci této výzvy mohou žadatelé podávat projekty do Oblastí podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Důvodem k prodloužení výzvy o […]


ŠipkaINFORMACE K POLICEJNÍMU VYŠETŘOVÁNÍ V ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY
Policie ČR provedla 22. 3. 2011 prohlídku některých kanceláří v Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem.  V současné době už Policie akci v prostorách Úřadu Regionální rady ukončila. Úřad Regionální rady nyní pracuje v běžném režimu a jeho činnost směrem k žadatelům a příjemcům dotací není nijak omezena. Prohlídka prostor úřadu proběhla bez problémů a v plné součinnosti […]


ŠipkaNOVÉ VLAKY PRO SEVEROZÁPAD
České dráhy a polská společnost PESA Bydgoszcz uzavřely kontrakt na dodávku 31 dvoudílných motorových jednotek v hodnotě téměř 2 miliardy korun. Polská firma zvítězila v mezinárodním výběrovém řízení. Část z těchto nových moderních vlakových souprav bude nasazena také na tratě v Ústecké a Karlovarském kraji a na společné lince mezi nimi. „České dráhy úspěšně předložily do ROP Severozápad tři […]


ŠipkaODSTÁVKY IS BENEFIT7
V souvislosti s realizací záložního pracoviště a obnovy HW v rámci CRR ČR jsou plánované následující odstávky aplikace BENEFIT7,  v uvedených termínech bude aplikace BENEFIT7 nedostupná: • 18. 3. od 17:00 – 21. 3. 2011 do 6:00 • 26. 3. od 8:00 – 27. 3. 2011 do 16:00 • 2. 4. od 8:00 – 3. 4. 2011 do […]


ŠipkaV KARLOVARSKÉM KRAJI VYROSTOU DALŠÍ DOPRAVNÍ TERMINÁLY
  V Chebu a Mariánských Lázních se za několik měsíců začne pracovat na výstavbě nových dopravních terminálů. Stavby by měly být dokončeny v druhé polovině roku 2012. Výstavba dopravních terminálů v Chebu a Mariánských Lázních jsou dva samostatné projekty, které jsou podporovány z Regionálního operačního programu Severozápad více než 177 milióny korun. Hlavním cílem těchto projektů je zefektivnění přepravních […]


ŠipkaNÁKUP CHIRURGICKÉHO ROBOTA BYL PODLE ÚOHS V POŘÁDKU
Úřad Regionální rady obdržel vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k podnětu, který podal v souvislosti se zakázkou „Centrum robotické chirurgie“. ÚOHS v něm potvrdil postup Krajské zdravotní a.s. při zadání veřejné zakázky. Úřad Regionální rady si v rámci kontroly projektu „Centrum robotické chirurgie“, který byl z ROP SZ podpořen částkou 67,5 milionů korun, vyžádal stanovisko ÚHOSu k zadání veřejné […]


ŠipkaDOPRAVNÍ TERMINÁL V SOKOLOVĚ ZAČNE SLOUŽIT CESTUJÍCÍM BĚHEM SRPNA
Původně se uvažovalo o dokončení terminálu v dubnu letošního roku. Vzhledem k nutným změnám projektu rekonstrukce zázemí provozovatele terminálu se jeho dostavba posunula na srpen. První výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo navíc nutné zrušit a zopakovat, protože v jeho průběhu začala platit na počátku letošního roku novelizace zákona o veřejných zakázkách a bylo potřeba […]


ŠipkaV LITOMĚŘICÍCH SE OTEVŘEL SVATOSTÁNEK ČESKÉHO VINAŔSTVÍ
V Litoměřicích začal fungovat „Svatostánek českého vinařství“. Slavnostního přestřižení pásky se ujali starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, ministr obrany Alexandr Vondra a ředitel Úřadu regionální rady Petr Kušnierz. Projekt „Svatostánek českého vinařství“ vznikl v prostorách zrekonstruovaného gotického hradu v Litoměřicích. Prostory rekonstruované historické památky mají široké spektrum využití. Největší prostor při tom pochopitelně dostala expozice o […]


ŠipkaLITVÍNOVSKÁ KNIHOVNA MĚNÍ SVOJÍ PODOBU
Městská knihovna v Litvínově prochází od roku 2009 významnou rekonstrukcí.  Díky ní na místě původních teras vznikne jednopodlažní přístavba s vnitřním atriem, komunitní místností, počítačovými učebnami, čítárnou pro děti a sociálním zařízením.  V současné době jsou tyto stavební práce  před dokončením. Zbývá už jen knihovnu vybavit novým nábytkem a počítačovou technikou. Projekt „Komunitní knihovna Litvínov“ je podporován z Regionálního […]


ŠipkaZÁKLADNÍ ŠKOLA VRCHLICKÉHO MÁ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ
Žáci ze Základní školy Vrchlického v Děčíně se mohou těšit z nového sportoviště. Multifunkční hřiště spolu se šatnami a sociálním zařízením včetně rampy pro bezbariérový přístup bylo dokončeno a slavnostně předáno počátkem února. Revitalizace sportoviště Základní školy Vrchlického je dílčí částí projektu „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“, který je realizován v rámci […]


ŠipkaROP SZ POMŮŽE S MODERNIZACÍ HROMADNÉ DOPRAVY V MOSTĚ A ÚSTÍ NAD LABEM
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad schválila 25. února 2011 poskytnutí dotací pro integrované plány rozvoje zaměřené na modernizaci městské hromadné dopravy. Žádost o dotaci podala do ROPu města Ústí nad Labem, Chomutov a Most. „Pro podporu projektů, které mají za cíl zlepšit kvalitu hromadné dopravy ve velkých městech regionu Severozápad, jsme měli v této výzvě  ze […]


ŠipkaKONFERENCE STOP AND STAY 2011 JE ZA DVEŘMI
Již třetím rokem letos město Litoměřice pořádá Konferenci o regionálním cestovním ruchu  „Stop and Stay“. Tato konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. března 2011. Zázemí konference nově najde v prostorách litoměřického gotického hradu. Ten plánují Litoměřice slavnostně otevřít jen několik dní před jejím konáním. Jeho rekonstrukce byla podpořena z Regionálního operačního programu Severozápad bezmála […]


ŠipkaNEDOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK ROP SEVEROZÁPAD
Upozorňujeme, že v pondělí 28. února 2011 nebudou internetové stránky ROP Severozápad dostupné. Důvodem je přechod na nový redakční systém a celková modernizace webu. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v úterý 1. března 2011 od 8:00 do 17:00 bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaV LOVOSICÍCH SE MŮŽE ZAČÍT S ROZŠIŘOVÁNÍM HOTELU
V Lovosicích se turisté dočkají atraktivního hotelu a to díky podpoře z Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. Projekt“Rozšíření hotelu Lev v Lovosicích”získal dotaci ve výši bezmála pětadvaceti miliónů korun. Slavnostního poklepání kamene se ujal ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz za podpory představitelů města, investorů a společnosti, která dotaci získala. “Projekt „Rozšíření hotelu Lev v Lovosicích“ […]


ŠipkaOSTROVSKÁ KNIHOVNA NAJDE NOVÉ ZÁZEMÍ V PALÁCI PRINCŮ
V Ostrově pokračují práce na kompletní rekonstrukci historického objektu Palác princů. Díky podpoře ROP Severozápad tam vzniká nové zázemí pro ostrovskou městskou knihovnu. Rekonstrukce Paláce princů je součástí projektu Historický Ostrov II., který byl z ROPu podpořen dotací ve výši 82 milionů korun. Palác princů je považován za jeden z klenotů barokního stavitelství. Vznikl v […]


ŠipkaLEPŠÍ UBYTOVÁNÍ PRO TURISTY
Téměř 1,2 miliardy korun – to je částka, kterou Regionální operační program Severozápad podporuje zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení v Ústeckém a Karlovarském kraji. Díky podpoře z ROP SZ se mohou rekonstruovat a modernizovat hotely, penziony nebo sanatoria. V současné době dochází k podpisu dalších smluv s úspěšnými žadately. Turista, který zavítá […]


ŠipkaNOVÝ ZAČÁTEK PRO OBCE POSTIŽENÉ SRPNOVÝMI POVODNĚMI
Projekt „Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko“ reaguje z velké míry na důsledky ničivé povodně, která v srpnu loňského roku zasáhla obce v oblasti Českého Švýcarska. Do projektu bude zapojeno deset, až dvanáct obcí. Každá obec či město předloží Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko svůj projektový záměr. Následně budou jednotlivé projektové záměry vyhodnoceny z hlediska realizovatelnosti, financovatelnosti a […]


ŠipkaPŘERUŠENÍ FUNKČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
Vážení přátelé, upozorňujeme, že od pátku 18. února 2011 14,00 hodin do pondělí 21. února 2011 07,00 hodin nebudou z technických důvodů funkční webové stránky ROP Severozápad. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaVE VINAŘSKÉM SVATOSTÁNKU PŘIPRAVUJÍ SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
V Litoměřicích v těchto dnech finišují práce na Svatostánku českého vinařství, který díky podpoře z ROP Severozápad vzniká rekonstrukcí tamního gotického hradu. Přibližně za měsíc by měl vinařský svatostánek přivítat první návštěvníky. „Slavnostní předání stavby je naplánováno na 4. března. Následně proběhne zkušební provoz a na 22. a 29. března chystáme dny otevřených dveří pro […]


ŠipkaPŘERUŠENÍ FUNKČNOSTI ARES V APLIKACI BENEFIT7
Vážení žadatelé, upozorňujeme, že od 25. února 2011 18,00 hodin do 28. února 2011 06,00 hodin nebude v rámci aplikace BENEFIT7 funkční validace údajů prostřednictvím ARES. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaINSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7
Vážení žadatelé, v úterý 1. února 2011 od 8:00 do 17:00 hodin bude probíhat instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné. Děkujeme za pochopení.


ŠipkaPORTÁL BRÁNA DO ČECH DOSTAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Turistický portál Brána do Čech zazářil na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně.“Brána do Čech”je součástí projektu“Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu“, ten Regionální operační program Severozápad podpořil částkou bezmála 9,3 milionu korun. Nejlepší turistický portál Velká cena cestovního ruchu patří k doprovodným programům veletrhu REGIONTOUR. Porota zde hodnotí přehlednost, uživatelskou přívětivost, inovatní služby, množství […]


ŠipkaVYJÁDŘENÍ K PRONÁJMU PROSTOR ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY
Úřad Regionální rady administruje rozdělování přibližně 19 miliard korun z Regionálního operačního programu Severozápad. Do tohoto programu bylo podáno už více než 800 projektů, 257 je s jeho podporou realizováno. Pro bezproblémové zajištění rozdělování dotací a kontrolu jejich využití potřebuje Úřad zázemí pro více než 80 zaměstnanců, prostory pro konzultace se žadateli a příjemci, pořádání seminářů, ale také odpovídající […]


ŠipkaMĚSTA POŽÁDALA O DOTACE NA POŘÍZENÍ NOVÝCH TROLEJBUSŮ A TRAMVAJÍ
Města Ústí nad Labem, Chomutov a Most by chtěla s podporou Regionálního operačního programu Severozápad modernizovat svou hromadnou dopravu. Integrované plány rozvoje měst, zaměřené právě na tuto problematiku, podala v prosinci do ROP Severozápad , konkrétně do Oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. „Pro podporu záměrů, které mají za cíl zlepšit kvalitu hromadné dopravy ve velkých městech […]