Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě

2018

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVYVážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně […]
VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPADVážení návštěvníci, příjemci dotací, na přelomu měsíců září a říjen došlo k nahodilému výpadku webových stránek ROP Severozápad. Po obnovení provozu vykazují stránky nestabilní chování, ve výjimečných případech se můžete setkat s nefunkčními odkazy na zveřejněné dokumenty. Pokud se Vám nepodaří jakýkoliv dokument nebo stránku otevřít či zobrazit, obraťte se prosím na Pavla Žinčíka nebo Edit Cermanovou, […]
VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDALDne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd. Jedním z hlavních bodů […]
PREZENTACE ZE SETKÁNÍ V KARLOVÝCH VARECHVážení příjemci dotací z ROP Severozápad, na našich webových stránkách naleznete prezentace ze setkání, které pracovníci úřadu uspořádali pro příjemce dotací z Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018. Hlavním bodem programu setkání bylo představení projektových a finančních manažerů z Ústí nad Labem. Prezentace jsou ke stažení v sekci „Pro příjemce -> Semináře“ pod názvem „14. 2. 2018 v Karlových […]