Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

2018

MOŽNÉ OMEZENÍ TELEFONNÍHO SPOJENÍ PRACOVNÍKŮ ÚŘADUDovolujeme si upozornit na možné omezení telefonního spojení s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Z důvodu technické poruchy je možné, že aktuálně nejsou někteří zaměstnanci k zastižení na pevné lince. Budete-li se neúspěšně pokoušet zastihnout zaměstnance RR na pevné lince, doporučujeme vám použít telefonní kontakt na mobilní telefon nebo zaslat e-mailovou zprávu (viz […]
DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVYVážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně […]
VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPADVážení návštěvníci, příjemci dotací, na přelomu měsíců září a říjen došlo k nahodilému výpadku webových stránek ROP Severozápad. Po obnovení provozu vykazují stránky nestabilní chování, ve výjimečných případech se můžete setkat s nefunkčními odkazy na zveřejněné dokumenty. Pokud se Vám nepodaří jakýkoliv dokument nebo stránku otevřít či zobrazit, obraťte se prosím na Pavla Žinčíka nebo Edit Cermanovou, […]
VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDALDne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd. Jedním z hlavních bodů […]
PREZENTACE ZE SETKÁNÍ V KARLOVÝCH VARECHVážení příjemci dotací z ROP Severozápad, na našich webových stránkách naleznete prezentace ze setkání, které pracovníci úřadu uspořádali pro příjemce dotací z Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018. Hlavním bodem programu setkání bylo představení projektových a finančních manažerů z Ústí nad Labem. Prezentace jsou ke stažení v sekci „Pro příjemce -> Semináře“ pod názvem „14. 2. 2018 v Karlových […]