Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

2018

PF 2019Vážení návštěvníci, příjemci dotací z ROP Severozápad, velmi Vám děkujeme za spolupráci a důvěru v uplynulém roce. Přejeme Vám nejen do následujícího roku mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody, pracovních i soukromých úspěchů. Ať se Vám splní ta nejvroucnější přání a rok 2019 je pro Vás úspěšný a plný spokojenosti. Příjemné prožití vánočních svátků přejí […]
DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVYVážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně […]
VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPADVážení návštěvníci, příjemci dotací, na přelomu měsíců září a říjen došlo k nahodilému výpadku webových stránek ROP Severozápad. Po obnovení provozu vykazují stránky nestabilní chování, ve výjimečných případech se můžete setkat s nefunkčními odkazy na zveřejněné dokumenty. Pokud se Vám nepodaří jakýkoliv dokument nebo stránku otevřít či zobrazit, obraťte se prosím na Pavla Žinčíka nebo Edit Cermanovou, […]
VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDALDne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd. Jedním z hlavních bodů […]
PREZENTACE ZE SETKÁNÍ V KARLOVÝCH VARECHVážení příjemci dotací z ROP Severozápad, na našich webových stránkách naleznete prezentace ze setkání, které pracovníci úřadu uspořádali pro příjemce dotací z Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018. Hlavním bodem programu setkání bylo představení projektových a finančních manažerů z Ústí nad Labem. Prezentace jsou ke stažení v sekci „Pro příjemce -> Semináře“ pod názvem „14. 2. 2018 v Karlových […]