Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti

2018

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVYVážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně […]
VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPADVážení návštěvníci, příjemci dotací, na přelomu měsíců září a říjen došlo k nahodilému výpadku webových stránek ROP Severozápad. Po obnovení provozu vykazují stránky nestabilní chování, ve výjimečných případech se můžete setkat s nefunkčními odkazy na zveřejněné dokumenty. Pokud se Vám nepodaří jakýkoliv dokument nebo stránku otevřít či zobrazit, obraťte se prosím na Pavla Žinčíka nebo Edit Cermanovou, […]
VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDALDne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd. Jedním z hlavních bodů […]
PREZENTACE ZE SETKÁNÍ V KARLOVÝCH VARECHVážení příjemci dotací z ROP Severozápad, na našich webových stránkách naleznete prezentace ze setkání, které pracovníci úřadu uspořádali pro příjemce dotací z Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018. Hlavním bodem programu setkání bylo představení projektových a finančních manažerů z Ústí nad Labem. Prezentace jsou ke stažení v sekci „Pro příjemce -> Semináře“ pod názvem „14. 2. 2018 v Karlových […]