Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

2018

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVYVážení příjemci dotací, na základě zkušeností  posledního roku s předkládanými monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektů (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl Vám poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně […]
VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPADVážení návštěvníci, příjemci dotací, na přelomu měsíců září a říjen došlo k nahodilému výpadku webových stránek ROP Severozápad. Po obnovení provozu vykazují stránky nestabilní chování, ve výjimečných případech se můžete setkat s nefunkčními odkazy na zveřejněné dokumenty. Pokud se Vám nepodaří jakýkoliv dokument nebo stránku otevřít či zobrazit, obraťte se prosím na Pavla Žinčíka nebo Edit Cermanovou, […]
VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDALDne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd. Jedním z hlavních bodů […]
PREZENTACE ZE SETKÁNÍ V KARLOVÝCH VARECHVážení příjemci dotací z ROP Severozápad, na našich webových stránkách naleznete prezentace ze setkání, které pracovníci úřadu uspořádali pro příjemce dotací z Karlovarského kraje dne 14. 2. 2018. Hlavním bodem programu setkání bylo představení projektových a finančních manažerů z Ústí nad Labem. Prezentace jsou ke stažení v sekci „Pro příjemce -> Semináře“ pod názvem „14. 2. 2018 v Karlových […]