Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výroční konference ROP SZ

 

Výroční konference ROP SZ 2015

Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad 2015 „EU dotace nejen s ROPem“ proběhla 5. listopadu 2015 v prostorách hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech.

Úvodního slova se ujali ředitel resortu Robert Jahn a předseda Regionální rady Milan Pipal. První čísla a zhodnocení ROP Severozápad za uplynulé období představila ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová. V dopoledním bloku dále vystoupili vedoucí územních odborů Vlasta Rezková a Martin Pohůnek, kteří informovali především příjemce dotací o tolik potřebných a nezbytných podmínkách udržitelnosti projektů. Na závěr první části pak byl představen jeden z úspěšných projektů ROP Severozápad, Chrám Chmele a Piva v Žatci.

Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2014

Ve znamení úspěšného restartu programu a budoucnosti nového programového období se nesla Výroční konference ROP Severozápad 2014, která se konala v moderních prostorách kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vzhledem k místu konání se úvodního slova chopil rektor UJEP pan prof. RNDr. René Wokoun, CSc., který přivítal všechny zúčastněné a popřál nejen ROPu hodně sil do dalších dnů.

Aktuální situaci regionálního operačního programu shrnuli ředitelka Úřadu Regionální rady Bc. Jana Havlicová a předseda Regionální rady Ing. Petr Navrátil, kteří poděkovali také zaměstnancům a institucím za velmi dobře odvedenou práci při obnově programu a jeho dalším chodu. K restartu programu se vyjádřily také Ing. Karla Šlechtová z Úřadu vlády ČR nebo JUDr. Olga Letáčková z Ministerstva pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci.

Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2013

Výroční konference ROP Severozápad 2013 proběhla 18. září v prostorách Společenského sálu Krajské knihovny Karlovy vary a 20. září 2013 v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlavním tématem konference byl restart programu, vyhlašování nových výzev a obnovení proplácení dotací. Hostem mezi speakry byl v Karlových Varech také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Jan Král, BBS, jehož prezentace se týkala aktuální situace ROP Severozápad a jeho budoucnosti. V Ústí nad Labem byli čestnými hosty konference předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad RSDr. Milan Pipal, Ing. Stanislav Cysař, vrchní ředitel Sekce rozpočtu a finančního řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2011

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad připravila pro rok 2011 v pořadí 4. Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad na téma „Využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v příštím programovém období 2014-2020 v regionu Severozápad“, která se konala 10. listopadu 2011 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2010

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad pořádala 3. Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad, která se uskutečnila 21. září 2010 v Domě kultury v Litoměřicích. Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2009

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad uspořádala 12. listopadu 2009 v hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech výroční konferenci s podtitulem „ROP Severozápad 2009 –Vize přestává být snem“. Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Výroční konference ROP SZ 2008

Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad s podtitulem „ROP SZ: Vize přestává být snem“ se uskutečnila v hotelu Vladimir v Ústí nad Labem 20. listopadu 2008. Bližší informace o konferenci naleznete na těchto internetových stránkách.