Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli

2008


Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad


Dne 20. listopadu 2008 se uskutečnila Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) s podtitulem „ROP SZ: Vize přestává být snem“. Účastníky na konferenci přivítali ředitel Úřadu Regionální rady Petr Vráblík a předseda Regionální rady Jiří Šulc. V rámci konference s příspěvky vystoupili například Petr Zahradník, manažer EU Office České spořitelny a. s. nebo Tomáš Kuchtík, zástupce ředitele české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, který ve svém příspěvku zhodnotil regionální operační programy z perspektivy Evropské komise. Podstatná část programu byla věnována zhodnocení dosavadní činnosti ROP SZ. V rámci svých prezentací ji shrnuli předseda Regionální rady Jiří Šulc, ředitel Úřadu Regionální rady Petr Vráblík, jeho zástupkyně Jana Michková a Jana Šubrtová, vedoucí Odboru monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady.


konference2008


„Považuji za velký úspěch, že se v regionálních operačních programech podařilo prosadit model, s jehož pomocí se o bezmála sedmnácti a půl procentech finančních prostředků pro celou republiku rozhoduje přímo v regionech. Rozhodně nebylo lehké dosáhnout toho, aby právě Severozápad získal z těchto prostředků ze všech regionů soudržnosti největší alokaci, částku 745,9 milionů eur. Regiony měly a mají v rámci ROP jedinečnou příležitost samy ovlivnit oblasti a priority, ve kterých budou peníze ze strukturálních fondů využity,“ uvedl ve svém příspěvku Jiří Šulc.

Ředitel Úřadu Regionální rady Petr Vráblík konstatoval, že doposud byly schváleny dotace z ROP Severozápad pro 101 projektů

předložených žadateli z Ústeckého a Karlovarského kraje. V pěti hlavních prioritních osách vymezujících základní oblasti, v nichž mohou projekty peníze z ROP Severozápad čerpat, tak už bylo rozděleno přes 9 miliard korun. Některé z podpořených projektů, konkrétně IPRM města Ústí nad Labem, projekt Chrám chmele a piva města Žatec nebo projekt Centrum technického vzdělávání, který úspěšně předložila Střední průmyslová škola Ostrov, byly také na konferenci podrobně představeny.

V rámci konference proběhlo také slavnostní předání cen vítězům dětské výtvarné soutěže „Změň svou obec či své město“, kterou vyhlásil Úřad regionální rady. Autoři oceněných prací je přebírali z rukou Jana Zborníka, zastupujícího samosprávu Karlovarského kraje, a Tomáše Kuchtíka. Z více než 440 výtvarných prací, které žáci základních škol do soutěže zaslali, bylo odbornou porotou vybráno 12 prací. Z nich vznikl jednak kalendář ROP SZ pro rok 2009, jednak budou využity v rámci propagačních aktivit operačního programu.

Pro projekty z Ústeckého a Karlovarského kraje (sdružených do regionu soudržnosti Severozápad), je do roku 2013 v Regionálním operačním programu Severozápad připraveno téměř 746 milionů eur, tedy přibližně 18 miliard korun. Tento objem finančních prostředků je vůbec největší ze všech regionů České republiky. Regionální operační program Severozápad je rozdělen do čtyř hlavních prioritních oblastí: regenerace a rozvoj měst, integrovaná podpora místního rozvoje, dostupnost a dopravní obslužnost a udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Pokud jde o množství peněz pro jednotlivé oblasti, nejvíce finančních prostředků je určeno pro města na jejich regeneraci a rozvoj. Následují oblasti dopravní obslužnosti, především budování silnic a jejich rekonstrukce a oblast podpory rozvoje cestovního ruchu. Část peněz, vyčleněná v samostatné prioritní ose programu, je určena pro takzvanou technickou asistenci, z níž je prostřednictvím projektů financována například činnost Úřadu Regionální rady, informační kampaň k předkládání projektů nebo semináře pro žadatele.