Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

2013


Výroční konference ROP Severozápad 2013 proběhla 18. září v prostorách Společenského sálu Krajské knihovny Karlovy vary a 20. září 2013 v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konferenci v obou dnech zahájil předseda Regionální rady Ing. Petr Navrátil, který shrnul aktuální stav ROP Severozápad a přivítal účastníky z veřejné správy.Hlavním tématem konference byl restart programu, vyhlašování nových výzev a obnovení proplácení dotací. Hostem mezi speakry byl v Karlových Varech také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Jan Král, BBS, jehož prezentace se týkala aktuální situace ROP Severozápad a jeho budoucnosti. V Ústí nad Labem byli čestnými hosty konference předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad RSDr. Milan Pipal, Ing. Stanislav Cysař, vrchní ředitel Sekce rozpočtu a finančního řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.V roli dalších přednášejících se představila ředitelka Úřadu regionální rady Bc. Jana Havlicová, náměstkyně pro strategické řízení ROP a zástupkyně ředitelky Ing. Lucie Černá, vedoucí Odboru řízení programu Ing. Ondřej Hruška, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary Ing. Vlasta Rezková, MBA, vedoucí oddělení nesrovnalostí Ing. Monika Žubretovská a Mgr. Jelena Kriegelsteinová z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Prezentace, které byly předneseny na obou konferencích  jsou zde volně ke stažení.


ROP SZ – RESTART
Bc. Jana Havlicová

ROP SEVEROZÁPAD – SOUČASNOST A VÝHLED DO BUDOUCNA
Jan Král, BBS

PLÁN VÝZEV 2013
Ing. Lucie Černá

SYSTÉM HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Ing. Ondřej Hruška

FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD
Ing. Vlasta Rezková, MBA

NESROVNALOSTI
Ing. Monika Žubretovská

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2014 – 2020
Mgr. Martina Vejvodová, Mgr. Jelena Kriegelsteinová

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací