Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

2013


Výroční konference ROP Severozápad 2013 proběhla 18. září v prostorách Společenského sálu Krajské knihovny Karlovy vary a 20. září 2013 v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konferenci v obou dnech zahájil předseda Regionální rady Ing. Petr Navrátil, který shrnul aktuální stav ROP Severozápad a přivítal účastníky z veřejné správy.Hlavním tématem konference byl restart programu, vyhlašování nových výzev a obnovení proplácení dotací. Hostem mezi speakry byl v Karlových Varech také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Jan Král, BBS, jehož prezentace se týkala aktuální situace ROP Severozápad a jeho budoucnosti. V Ústí nad Labem byli čestnými hosty konference předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad RSDr. Milan Pipal, Ing. Stanislav Cysař, vrchní ředitel Sekce rozpočtu a finančního řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.V roli dalších přednášejících se představila ředitelka Úřadu regionální rady Bc. Jana Havlicová, náměstkyně pro strategické řízení ROP a zástupkyně ředitelky Ing. Lucie Černá, vedoucí Odboru řízení programu Ing. Ondřej Hruška, vedoucí Územního odboru realizace programu Karlovy Vary Ing. Vlasta Rezková, MBA, vedoucí oddělení nesrovnalostí Ing. Monika Žubretovská a Mgr. Jelena Kriegelsteinová z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Prezentace, které byly předneseny na obou konferencích  jsou zde volně ke stažení.


ROP SZ – RESTART
Bc. Jana Havlicová

ROP SEVEROZÁPAD – SOUČASNOST A VÝHLED DO BUDOUCNA
Jan Král, BBS

PLÁN VÝZEV 2013
Ing. Lucie Černá

SYSTÉM HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Ing. Ondřej Hruška

FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD
Ing. Vlasta Rezková, MBA

NESROVNALOSTI
Ing. Monika Žubretovská

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2014 – 2020
Mgr. Martina Vejvodová, Mgr. Jelena Kriegelsteinová

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací