Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli

Odkazy

 

Informace o Evropské unii a strukturálních fondech EU
Strukturální fondy http://www.strukturalni-fondy.cz
Euroskop Úřadu vlády ČR http://www.euroskop.cz
Eurocentrum Ústí nad Labem http://www.euroskop.cz/47726/clanek/eurocentrum-usti-nad-labem/
Zastoupení Evropské komise v Praze http://www.evropska-unie.cz
Vláda České republiky http://www.vlada.cz
Portál Evropské unie http://www.europa.eu.int
Institut pro evropskou politiku http://www.europeum.org
Zadávání veřejných zakázek http://www.portal-vz.cz/
Agentura CzechInvest http://www.czechinvest.org
Svět hospodářství http://www.svethospodarstvi.cz
Hospodářská komora ČR (Centrum pro evropskou integraci) http://www.komora.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR http://www.spcr.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz/
Zavedení eura v ČR http://www.zavedenieura.cz/
Vládní orgány
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz
Ministerstvo zemědělství http://www.mze.cz
Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz
Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz
Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz
Ministerstvo obrany http://www.army.cz
Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz
Instituce EU
Komise http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Evropský parlament http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
Rada Evropské unie http://www.consilium.europa.eu
Evropský soudní dvůr http://curia.eu/
Evropský účetní dvůr http://europa.eu
Evropský hospodářský a sociální výbor http://eesc.europa.eu/
Výbor regionů http://europa.eu/
Evropský ombudsman http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm
Evropská centrální banka http://www.ecb.int
Evropská investiční banka http://europa.eu/
Evropská banka pro obnovu a rozvoj http://www.ebrd.com/home
Evropský statistický úřad http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Evropský patentový úřad http://www.european-patent-office.org
Právo EU
Euroleg –přehled právních předpisů Evropské unie http://www.euroleg.cz
ISAP –Informační systém pro aproximaci práva http://isap.vlada.cz/
Právo a EU –Juristic http://eu.juristic.cz
Euroregiony
Euroregion Beskydy http://www.euroregion-beskydy.cz
Euroregion Bílé Karpaty http://www.regionbilekarpaty.cz/
Euroregion Egrensis http://www.euregio-egrensis.org
Euroregion Glacensis http://www.euro-glacensis.cz
Euroregion Krušnohoří http://www.e-region.cz
Euroregion Labe http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/
Euroregion Nisa http://www.neisse-nisa-nysa.org/
Euroregion Pomoraví http://www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/
Euroregion Praděd http://www.europraded.cz
Euroregion Silesia http://www.euroregion-silesia.cz
Euroregion Šumava http://www.euregio.cz
Euroregion Těšínské Slezsko http://www.euregio-teschinensis.eu/#cz
Územní jednotky NUTS 2
NUTS 2 Jihovýchod http://www.jihovychod.cz
NUTS 2 Jihozápad http://www.rr-jihozapad.cz
NUTS 2 Moravskoslezsko http://www.rr-moravskoslezsko.cz
NUTS 2 Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz
NUTS 2 Severovýchod http://www.rada-severovychod.cz
NUTS 2 Střední Morava http://www.rr-strednimorava.cz
NUTS 2 Střední Čechy http://www.nuts2strednicechy.cz

 

http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm