Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

LegislativaZákon 248/2000 Sb

248/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Změna: 320/2002 Sb.


Usnesení Vlády České republiky č. 245

USNESENÍ Vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007-2013NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006

ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006

ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006

ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1084/2006

ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94INFORMACE SDĚLENÉ ČLENSKÝMI STÁTY O STÁTNÍCH PODPORÁCH POSKYTOVANÝCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1628/2006 O POUŽITÍ ČLÁNKU 87 a 88 SMLOUVY (ES) NA VNITROSTÁTNÍ REGIONÁLNÍ INVESTIČNÍ PODPORY

ze dne 25. 11. 2008NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1341/2008

ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací