Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice Pstruží
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark

LegislativaZákon 248/2000 Sb

248/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Změna: 320/2002 Sb.


Usnesení Vlády České republiky č. 245

USNESENÍ Vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007-2013NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006

ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006

ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006

ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1084/2006

ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94INFORMACE SDĚLENÉ ČLENSKÝMI STÁTY O STÁTNÍCH PODPORÁCH POSKYTOVANÝCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1628/2006 O POUŽITÍ ČLÁNKU 87 a 88 SMLOUVY (ES) NA VNITROSTÁTNÍ REGIONÁLNÍ INVESTIČNÍ PODPORY

ze dne 25. 11. 2008NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1341/2008

ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací