Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci

Hodnocení ROP


Evaluace – Hodnocení ROP Severozápad


Cílem evaluace je dle Obecného nařízení:

 • zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a její konzistence s cíli EU,
 • zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačních programů s důrazem na specifické strukturální problémy a udržitelný rozvoj.

Pomoc poskytovaná členským státům EU z fondů EU podléhá povinnosti hodnocení/evaluace, a to jak na úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), tak i na úrovni operačních programů. Provádění hodnocení/evaluací směřuje ke zlepšení kvality, efektivnosti a konzistence pomoci z fondů a též implementace operačního programu.

Hodnocení ROP Severozápad je prováděno v souladu s Články 47, 48 (a částečně 49) Obecného nařízení. Ve fázi přípravy ROP Severozápad bylo pro zajištění efektivnosti pomoci ze Strukturálních fondů EU realizováno ex-ante hodnocení. Tato evaluace se stala cenným nástrojem pro finální dopracování Programového dokumentu ROP Severozápad.

Za účelem posouzení vývoje programu ve vztahu k prioritním osám je realizováno průběžné hodnocení /evaluace programu a po skončení programu bude zajištěno ex-post hodnocení. Za provedení hodnocení/evaluace odpovídá Řídící orgán ROP Severozápad. Metody hodnocení budou stanoveny v souladu s orientačními pokyny Evropské komise v souladu s Článkem 103 odst. 2 Obecného nařízení a na základě výstupů vzdělávacího modulu „Manažer evaluací“ realizovaného v rámci evaluačního projektu „Budování evaluační kapacity ROP Severozápad“ i na základě výměny informací a zkušeností v rámci odborných pracovních skupin.

Aktivity související s hodnocením operačního programu jsou financovány v rámci Prioritní osy 5 Technická asistence.

Významným zdrojem informací pro hodnocení programu je průběžný monitoring programu a indikátorová soustava ROP Severozápad, která je koncipována tak, aby podávala relevantní informace o průběhu programu. Významným nástrojem kvalitního monitoringu jsou pak strukturované výstupní sestavy, umožňující kvantifikovat klíčové parametry vývoje programu v čase a dle zadaných kriterií.

Průběžný monitoring programu je mimo jiné zajišťován pravidelným ročním hodnocením programu, které pracuje zejména s dosaženými hodnotami indikátorů a porovnává je s příslušnou finanční alokací. Dále se v ročním zhodnocení programu posuzuje vývoj realizace programu na úrovni jednotlivých prioritních os, oblastí podpory, z hlediska absorpční kapacity, plnění pravidla n+2/n+3, předpoklad naplnění strategických cílů ROP Severozápad, NSRR, apod. Zaměřuje se také na vyhodnocení vývoje či pokroku v řešení dříve identifikovaných problémů, rozsah a způsob využití evaluačních doporučení. Na základě této analýzy jsou formulovány závěry pro další postup v oblasti hodnocení, včetně návrhů ad hoc evaluací a možných úprav evaluačního plánu pro další roky.


Další informace o evaluaci můžete nalézt na následujících stránkách: