Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře

Evaluační pracoviště

Interní evaluační kapacita

Článek 48 odst. 1 Obecného nařízení vyžaduje vytvoření podmínek pro provádění evaluace. Evaluační úkoly plní na úrovni ROP Severozápad pověřené evaluační pracoviště s patřičnou znalostí programovacího cyklu, evaluačních postupů, schopné zajišťovat jak přípravné fáze evaluací (plány a přípravu zadání včetně rozpočtu), tak organizační činnost v realizačních fázích evaluací, včetně využívání oponentní funkce odborných skupin a uveřejňování výsledků evaluací.

 

Evaluační pracoviště je zajištěno v rámci Oddělení monitoringu a evaluací Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:

 • Bc. Jana Prouzová, tel. 475 240 628, jana.prouzova{zavináč}nuts2severozapad.cz

 

Evaluační pracoviště připravuje/provádí/zajišťuje:

 • návrh evaluačního plánu a jeho roční aktualizace
 • realizaci evaluačního plánu
 • vypracování zadání pro výběr externího zpracovatele
 • zadávání výběrových řízení pro realizaci evaluačních projektů
 • vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů, jejich koordinace s využitím odborných skupin
 • vyhodnocování plnění evaluačního plánu
 • předkládání výsledků plnění evaluačního plánu Monitorovacímu výboru ROP Severozápad a Monitorovacímu výboru NSRR (prostřednictvím evaluační jednotky NSRR)
 • rozvíjení evaluační kapacity pro operační program
 • co nejširší prezentaci výsledků evaluačních aktivit zodpovědným subjektům
 • širokou publicitu výsledků evaluačních aktivit a šíření získaných zkušeností z evaluací
 • komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NSRR

Evaluační pracoviště Řídicího orgánu ROP Severozápad podporuje činnost evaluační jednotky NSRR účastí svých zástupců na činnosti pracovních a poradních orgánů evaluační jednotky NSRR (pracovní skupina, odborné skupiny) nebo i přímou spoluprací, zejména při vytváření podkladů pro strategické zprávy podle článku 29 odst. 2 Obecného nařízení.

 

Pracovní skupina pro evaluace operačního programu, odborné skupiny

Úlohu poradního a koordinačního orgánu pro rámcové evaluační aktivity jako je sestavování evaluačního plánu, pro aktivity rozvíjení evaluační kapacity, pro využívání výsledků evaluací a jejich předkládání monitorovacímu výboru operačního programu plní Pracovní skupina pro evaluace ROP Severozápad.

 

Pracovní skupina projednává:

 • přípravu evaluačního plánu
 • aktualizaci evaluačního plánu pro příští rok
 • (formální) postup přípravy realizace evaluace
 • rozvíjení evaluační kapacity
 • (věcnou) přípravu realizace evaluačního plánu
 • vyhodnocování plnění evaluačního plánu
 • návrhy zpráv pro Monitorovací výbor ROP Severozápad

 

Spolupráce ve vazbě na strategické hodnocení, včetně zpracování podkladů pro zprávy dle Článku 29 Obecného nařízení

Pro splnění požadavků, kladených v oblasti evaluací na Českou republiku jako celek, jak v přípravné, tak i v prováděcí fázi evaluační činnosti, a zejména pro vytváření podkladů pro strategické zprávy podle článku 29 odst. 2 Obecného nařízení spolupracuje evaluační pracoviště Řídicího orgánu ROP Severozápad s pracovní skupinou pro evaluace NSRR.