Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

SEA


Vyhodnocení vlivů ROP Severozápad bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona.

ROP Severozápad byl zároveň posouzen podle ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.


SEA –prohlášení
Prohlášení ve smyslu článku 9(1)(b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.


SEA –stanovisko MŽP
Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce “Regionální operační program pro NUTS II Severozápad (pro období 2007 –2013)“


SEA
Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona. 93/2004Sb.“Regionální operační program pro NUTS II Severozápad (pro období 2007 –2013)“


SEA –screening MŽP

Závěr screeningového šetření podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.