Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě

Evaluační plány a aktivity

Do evaluačního plánu ROP Severozápad byly začleněny hodnotící/evaluační aktivity zaměřené na strategii a řízení realizace pomoci, zejména:

 • souhrnné evaluace pro strategické zprávy předkládané v souladu s článkem 29 odst. 2 obecného nařízení,
 • evaluace ex-ante,
 • evaluace typu ongoing.

Plán rámcově zahrnuje i provedení evaluací ad-hoc a počítá se spoluprací s Evropskou komisí na přípravě evaluace ex-post. V evaluačním plánu jsou zapracovány také aktivity směřující ke zlepšování evaluační kapacity. Hlavní položky evaluačního plánu byly navrženy v koordinaci s evaluační jednotkou Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Evaluační plán byl vypracován na celé programové období 2007-2013 a detailně rozpracováván pro každý kalendářní rok v dílčích ročních plánech. Plnění evaluačního plánu se vyhodnocuje v ročních intervalech a zpráva o plnění evaluačního plánu daného roku je předkládána k projednání ve výboru regionální rady a monitorovacím výboru.

Rámcový evaluační plán ROP Severozápad na období 2007-2013 byl schválen na 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (VRR) dne 7. srpna 2007, včetně ročního evaluačního plánu na rok 2007, usnesením č. 7/10/2007; naposledy byl aktualizován na 79. zasedání usnesením č. 15/79/2013 dne 12. listopadu 2013. V roce 2007 byla realizována dílčí evaluace systému monitoringu – indikátorová soustava ROP Severozápad.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2008 byl schválen na 15. zasedání VRR dne 13. prosince 2007 usnesením č. 16/15/2007. V roce 2008 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • hodnocení systému monitoringu – procesní analýza a posouzení monitorovacích systémů,
 • podpora kapacit pro evaluaci programu (evaluační vzdělávání),
 • dílčí hodnocení systému implementace,
 • vyhodnocení 2. kola výzvy ROP Severozápad.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2009 byl schválen na 24. zasedání VRR dne 10. října 2008 usnesením č. 11/24/2008. V roce 2009 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • roční zhodnocení programu,
 • strategická evaluace 2009 – spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj),
 • podpora kapacit pro evaluaci programu (evaluační vzdělávání),
 • dílčí hodnocení systému implementace,
 • průběžné hodnocení ROP Severozápad po 6. výzvě.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2010 byl schválen na 35. zasedání VRR dne 5. listopadu 2009 usnesením č. 13/35/2009. V roce 2010 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • roční zhodnocení programu,
 • evaluace na územní rozložení projektů,
 • evaluace IPRM,
 • analýza pro případnou revizi ROP Severozápad.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2011 byl schválen na 45. zasedání VRR dne 4. listopadu 2010 usnesením č. 17/45/2010, aktualizován na 49. zasedání VRR dne 25. února 2011 usnesením č. 16/49/2011 a dále aktualizován na 54. zasedání VRR dne 5. září 2011 usnesením č. 10/54/2011. V roce 2011 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • roční zhodnocení programu,
 • evaluace procesu nesrovnalostí,
 • evalauce absorpční kapacity pro evaluace.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2012 byl schválen na 55. zasedání VRR dne 7. listopadu 2011 usnesením č. 16/55/2011. V roce 2012 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • evaluace procesu kontroly veřejných zakázek,
 • zhodnocení přínosů projektů ROP SZ,
 • strategická evaluace 2012 – spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2013 byl schválen na 66. zasedání VRR dne 10. října 2012 usnesením č. 4/66/2012. V roce 2013 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • analýza absorpční kapacity ROP SZ,
 • aktualizace analýzy absorpční kapacity ROP SZ.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2014 byl schválen na 79. zasedání VRR dne 12. listopadu 2013 usnesením č. 15/79/2013. V roce 2014 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • analýzy absorpční kapacity ROP SZ,
 • analýza firemní kultury,
 • evaluace procesu kontroly ROP SZ.

Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2015 byl schválen na 92. zasedání VRR dne 19. listopadu 2014 usnesením č. 13/92/2014. V roce 2015 byly realizovány následující evaluační činnosti:

 • screening dokončených projektů,
 • evaluace komunikačních aktivit ROP SZ.

Evaluační plán ROP Severozápad na období 2016-2017 byl schválen na 103. zasedání VRR dne 2. prosince 2015 usnesením č. 12/103/2015. V roce 2016 byla realizována Evaluace přínosů ROP SZ.

Využití a uveřejnění výstupů evaluace

Řídící orgán ROP Severozápad zprostředkovává využití výsledků evaluačních projektů uvnitř implementační struktury operačního programu a poskytuje je dalším zájemcům pro využití v nich obsažené zkušenosti a koordinačnímu evaluačnímu pracovišti NSRR (evaluační jednotka NSRR). Výstupy evaluace uveřejňuje Řídicí orgán ROP Severozápad na internetu. Povinnost uveřejňovat výsledky evaluačních aktivit vyplývá z ustanovení článku 47 odst. 3 Obecného nařízení. Níže jsou uvedeny související dokumenty  ke stažení.

Rok 2007:

Posouzení indikátorové soustavy ROP SZ

Rok 2008:

Hodnocení systému monitoringu ROP SZ

Hodnocení systému implementace ROP SZ – část I.

Vyhodnocení 2. kola výzvy ROP SZ

Zpráva z projektu Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008

Rok 2009:

Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2008

Strategická evaluace 2009

Závěrečná zpráva z projektu Budování evaluační kapacity ROP SZ

Hodnocení systému implementace ROP SZ – část II.

Průběžné hodnocení ROP SZ

Rok 2010:

Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2009

Územně zaměřená evaluace ROP SZ

Evaluace IPRM ROP SZ

Analýza pro případnou revizi ROP SZ

Rok 2011:

Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2010

Evaluace procesu nesrovnalostí ROP SZ

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ROP SZ

Rok 2012:

Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek ROP SZ

Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ

Strategická evaluace 2012

Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ

Rok 2013:

Analýza absorpční kapacity ROP SZ

Aktualizace analýzy absorpční kapacity ROP SZ

Rok 2014:

Analýza absorpční kapacity ROP SZ – červen 2014

Analýza firemní kultury

Analýza absorpční kapacity ROP SZ – prosinec 2014

Evaluace procesu kontroly ROP SZ

Rok 2015:

Screening dokončených projektů

Evaluace komunikačních aktivit ROP SZ

Rok 2016:

Evaluace přínosů ROP SZ