Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích

Oblast podpory 2.1


Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené zejména na:

Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací.

Jako doplňkové k přípravě projektů a dokumentace je možné realizovat projekty s následujícím zaměřením:

 • Podnícení aktivit místních subjektů, jež povedou k ustavení místních partnerství za účelem vyhodnocení místních potřeb a vypracování místního akčního plánu obsahujícího střednědobé cíle a dohodnuté strategické projekty a záměry včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů nezbytných pro realizaci tohoto plánu.
 • Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě místního rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně elektronických, publikace apod.), a to za účelem zvýšení zapojení občanů do připravovaného integrovaného projektu.
 • Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a připravovaném projektu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení průzkumů, dotazníky a další aktivity potřebné pro přípravu projektu a dokumentace potřebné pro jeho realizaci.
 • Místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, kampaně proti odhazování odpadků, soutěže o upravenou obec apod.) s cílem realizace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným integrovaným záměrem.
 • Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů.

 

Příjemci

 • Kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli.
 • Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 9998.
 • Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999.
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.

 

Celkem byly pro oblast podpory 2.1 vyhlášeny 3 výzvy. V rámci těchto výzev bylo dokončeno a podpořeno 24 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 2,8 mil. EUR (CZV).

Podporovaným typem projektů v oblasti podpory 2.1 byly projekty zaměřené na zpracování kompletní projektové dokumentace pro jednotlivé projekty obcí a měst. Podpořené projekty byly v souladu s cíli dané oblasti podpory. Jejich realizace přispěla k posílení místní rozvojové kapacity pro přípravu integrovaných projektů a k rozvoji, zkvalitnění fyzického a kulturního prostředí. Jedná se např. o projekty „Studie: Rozvojové území Královské Poříčí – západ“, „Revitalizace parku v Libé – projektová příprava“, „Projekty rozvojové infrastruktury – Velké Březno“.

 

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“.

Název projektu: Cyklostezky po   zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy   v sokolovské kotlině
Číslo projektu: CZ.1.09/2.1.00/30.00752
Příjemce dotace: MAS Sokolovsko   o.p.s.
Celkové výdaje projektu: 3 857 753,40 Kč

 

Cílem projektu je rozšíření možností volnočasového vyžití obyvatel a návštěvníků Sokolovska a Karlovarského kraje o lokalitu zaniklých obcí Slavkovského lesa a její propojení se sokolovskou kotlinou, kterou protíná hojně využívaná cyklostezka Ohře. Místně se projekt dotýká správního území Březové a Dolního Rychnova.“