Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě

Oblast podpory 1.3

 

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

 

Zaměření oblasti podpory:

 • Modernizace a fyzická obnova středních škol.
 • Modernizace vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
 • Revitalizace a modernizaci stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
 • Úprava vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT).
 • Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
 • Modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

 

Příjemci

 • Kraje v případě projektů realizovaných ve městech nad 5 000 obyvatel
 • Organizace zřízené či založené krajem
 • Nestátní neziskové organizace, v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel

Celkem bylo pro oblast podpory 1.3 vyhlášeno 11 výzev. Dokončeno a podpořeno bylo 50 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 125,4 mil. EUR (CZV).

Nejčastějšími typy zrealizovaných projektů v oblasti podpory 1.3 byly projekty zaměřené na rozvoj služeb poskytovaných v sociální oblasti, zkvalitnění a modernizaci výuky středních a odborných škol prostřednictvím pořízení technického vybavení (např. strojů), zařízení pracovních dílen laboratoří a počítačových učeben (např. projekt „Integrovaná SŠ energetická Chomutov, výstavba vzdělávacího centra“, „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů“). Dalšími častými typy byly projekty zaměřené na modernizaci či rekonstrukci zdravotnických zařízení prostřednictvím stavebních úprav včetně pořízení nových technologií. V této souvislosti lze uvést projekt Krajské zdravotní „Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL, o.z.  (dětský urgentní příjem a stacionář)“ v Ústí nad Labem a projekt Karlovarského kraje „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

Fotografie z projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

Název projektu: Obnova přístrojového   vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb-lineární   urychlovač
Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/87.01386
Příjemce dotace: Karlovarská krajská   nemocnice a.s.
Celkové výdaje projektu: 98 302 215,00 Kč

 

Projekt byl realizován v období 4/2015 – 11/2015 a týkal se pořízení lineárního urychlovače do Karlovarské krajské nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb pro oddělení radioterapie a klinické onkologie. Prostřednictvím projektu bylo docíleno významného zlepšení stávajících podmínek pro poskytování onkologické zdravotnické péče. Díky zavedení nového moderního lineárního urychlovače, který zvyšuje kvalitu a úroveň léčebných postupů a tím zvyšuje celkovou kvalitu lékařské péče, bylo dosaženo celkového zmodernizování přístrojového vybavení KKN a.s. Výsledkem bylo zvýšení kvality a komfortu poskytované péče pacientům, především pak významné zefektivnění funkce nemocničního zařízení ve vztahu k péči o pacienty s nádorovým onemocněním, v častých případech v bezprostředním ohrožení života; prostřednictvím efektů projektu byla pozitivním způsobem ovlivněna kvalita života všech obyvatel regionu.