Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Silnice Pstruží
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Oblast podpory 5.1


Podpora implementace ROP Severozápad


Hlavní cíl prioritní osy:

Zajistit plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, monitoring, kontrolu a evaluaci programu tak, aby podporoval pečlivě cílené, integrované a rozfázované metody regionálního rozvoje, podporující aktivity decentralizovaných a kooperujících aktérů rozvoje.


Globální cíl oblasti podpory:

Efektivní a účelná realizace ROP Severozápad s cílem zajištění efektivního využití prostředků ROP Severozápad pro ekonomický rozvoj regionu


Operační cíle oblasti podpory:

 • Flexibilní a efektivní administrace a řízení ROP Severozápad;
 • Funkční systém průběžných analýz, studií a evaluací nutných pro řízení, monitorování a hodnocení operačního programu;
 • Stabilizovaný a profesionální tým pracovníků Úřadu Regionální rady (ÚRR);
 • Efektivní systém spolupráce s externími expertními subjekty zapojenými do implementace ROP Severozápad;
 • Vznik a implementace funkčního systému rozvoje personálních a odborných kapacit ÚRR.