Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli

Oblast podpory 5.2

 

Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

 

 

Zaměření oblasti podpory:

 • Konzultace, přímá asistence a podpora lokálních či regionálních komunit v přípravě integrovaných projektů a strategií pro jednotlivé oblasti podpory prioritních os, včetně řízené integrované podpory měst v procesu přípravy a následné realizace IPRM, spočívající v zajištění kontinuální technické asistence vhodným kandidátům při realizaci tohoto integrovaného přístupu.
 • Podpora přípravy a zpracování kvalitních individuálních projektů určených pro realizaci v rámci některé z oblastí podpory ROP SZ, včetně podpory zpracování potřebných studií a projektové dokumentace, podpora přípravy projektů PPP.
 • Podpora asistence a poradenství pro žadatele v návaznosti na zkušenosti ze stávajících aktivit zaměřených na podporu absorpční kapacity jako je např. systém rozvojových center realizovaný jednotlivými kraji. Vznik informačních systémů, databází a sítí certifikovaných poradců proškolených v oblasti problematiky SF, strategii a přístupu ROP a přípravy a realizace projektů.
 • Vzdělávací aktivity pro žadatele a veřejnost, zejména pořádání kurzů, workshopů, seminářů a konferencí, výměny zkušeností a rozvoj partnerství.
 • Aktivity vyplývající z Komunikačního plánu obsahující různé typy akcí informujících veřejnost (multimédia, video, inzertní kampaň), zejména pak:

– realizace Komunikačního plánu ROP SZ,

– prezentace na webových stránkách,

– distribuce dokumentace,

– informační kampaně,

– prezentace v médiích, spoty a reklamy,

– publikační činnost,

– inzerce.

 


Příjemci

 • Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (Řídící orgán ROP SZ)
 • Kraje
 • Organizace zřízené či založené krajem

Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umožňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakožto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

12. června 2015 proběhla na hoře Říp akce ROPská pouť a 19. června 2015 v Chebu akce ROPiáda