Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Oblast podpory 5.2

 

Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

 

 

Zaměření oblasti podpory:

  • Konzultace, přímá asistence a podpora lokálních či regionálních komunit v přípravě integrovaných projektů a strategií pro jednotlivé oblasti podpory prioritních os, včetně řízené integrované podpory měst v procesu přípravy a následné realizace IPRM, spočívající v zajištění kontinuální technické asistence vhodným kandidátům při realizaci tohoto integrovaného přístupu.
  • Podpora přípravy a zpracování kvalitních individuálních projektů určených pro realizaci v rámci některé z oblastí podpory ROP SZ, včetně podpory zpracování potřebných studií a projektové dokumentace, podpora přípravy projektů PPP.
  • Podpora asistence a poradenství pro žadatele v návaznosti na zkušenosti ze stávajících aktivit zaměřených na podporu absorpční kapacity jako je např. systém rozvojových center realizovaný jednotlivými kraji. Vznik informačních systémů, databází a sítí certifikovaných poradců proškolených v oblasti problematiky SF, strategii a přístupu ROP a přípravy a realizace projektů.
  • Vzdělávací aktivity pro žadatele a veřejnost, zejména pořádání kurzů, workshopů, seminářů a konferencí, výměny zkušeností a rozvoj partnerství.
  • Aktivity vyplývající z Komunikačního plánu obsahující různé typy akcí informujících veřejnost (multimédia, video, inzertní kampaň), zejména pak:

– realizace Komunikačního plánu ROP SZ,

– prezentace na webových stránkách,

– distribuce dokumentace,

– informační kampaně,

– prezentace v médiích, spoty a reklamy,

– publikační činnost,

– inzerce.

 


Příjemci

  • Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (Řídící orgán ROP SZ)
  • Kraje
  • Organizace zřízené či založené krajem

Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umožňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakožto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

12. června 2015 proběhla na hoře Říp akce ROPská pouť a 19. června 2015 v Chebu akce ROPiáda