Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusový terminál v Žatci

Oblast podpory 4.1.

 

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

 

Zaměření oblasti podpory:

 

 • Výstavba, obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hipostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
 • Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v cestovním ruchu (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
 • Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizace bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky.
 • Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami cestovním ruchu (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Příjemci

 • Kraje
 • Obce
 • Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel)
 • Organizační složky státu
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)

Celkem bylo pro oblast podpory 4.1 vyhlášeno 7 výzev. Podpořeno a dokončeno bylo 46 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 97,1 mil. EUR (CZV)

V rámci této oblasti podpory byly podávány nejčastěji projekty zaměřené na památky a turistické objekty (rozhledny, muzea), na infrastrukturu pro turistiku (trasy, stezky, lyžařské trasy a areály), na doprovodnou dopravní infrastrukturu (komunikace, parkoviště, chodníky) a lázeňskou infrastrukturu (wellness). Tyto projekty přispěly ke zlepšení nebo rozšíření nabídky turistických zajímavostí a zatraktivnily region pro jeho návštěvníky (jak tuzemské, tak i zahraniční). Zároveň má zvýšení návštěvnosti pozitivní vliv pro poskytovatele služeb v podobě ekonomického přínosu.

Úspěšnými projekty v této oblasti podpory jsou např. „Dům porcelánu s modrou krví“ nebo „Merklín – Brána Krušných hor“.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Expozice Běh času – hrad Libá“.

Fotografie z projektu „Expozice Běh času – hrad Libá“

Název projektu: Expozice Běh času –   hrad  Libá
Číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/36.00893
Příjemce dotace: RENOVUM s.r.o.
Celkové výdaje projektu: 26 302 181Kč

 

Projekt byl realizován v období 4/2012 – 7/2014 a týkal se zřízení expozice v části hradu Libá a zpřístupnění části nemovité kulturní památky, která byla již 40 let v havarijním stavu, veřejnosti. Muzejní expozice byla zaměřena na využití moderních technologií a multimediálních zařízení s interaktivními prvky. Expozice má název „Běh času“ a představuje veškeré součásti běžného života na hradech a zámcích. Vedle standardního společenského života na těchto objektech v oblasti umění výtvarného, hudebního a literárního je součástí expozice vývoj válečnictví, architektury a stavebnictví, vývoj řemesel a využívání přírodního bohatství a dále vlivy přírodních sil a mystických věd na život obyvatel v této části českoněmeckého příhraničí.

 

Unable to Connect to 'm20220'